Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Knjige
Spisak knjiga svih izdavača
Spisak izdavača:
FIDIC/ACESGrađevinska knjiga

Pretraga knjiga:
FIDIC/ACESGrađevinska knjiga
Bela knjiga, Model ugovora između klijenta I konsultanta, izdanje iz 2006 godine, Client / Consultant Model Service Agreement

Bela knjiga je jedno od najnovijih FIDIC izdanja. Namenjena je za upotrebu prilikom sklapanja ugovora između Klijenta i Konsultanta, pri čemu Konsultant može biti Inženjer, Projektant ili bilo koji drugi učesnik na projektu koju pruža usluge izrade sudija opravdanosti, ili raznih drugih studija. Takođe, ova knjiga je namenjena i za sklapanje ugovora za usluge upravljanja projektom.

U drugom delu Crvene knjige možete pronaći obrasce tendera, ugovornih sporazuma i sporazuma o rešavanju sporova. 
Crvena knjiga, Uslovi ugovora za građevinske radove, izdanje iz 1999 godine, Conditions of contract for construction

Ova knjiga je svakako najviše i najčešće korišćena knjiga FIDIC uslova ugovora. Namenjena je za projekte visokogradnje i niskogradnje. Osnovna karakteristika ove knjige je da svu projektnu dokumentaciju izrađuje Investitor ili Projektant za Investitora. Naplata se vrši na osnovu jediničnih cena i stvarno izvedenih količina.

Narandžasta knjiga, Uslovi ugovora za projekte po sistemu projektuj – izgradi I ključ u ruke, izdanje iz 1995 godine, Conditions of contract for desing-build and turnkey

Ovi uslovi ugovora si namenjeni za projekte na kojima Izvođač preuzima potpunu odgovornost za izradu projekta i kasnije za izvođenje radova tj, za isporuku potpuno opremljenog objekta spremnog za eksploataciju.

Zelena knjiga, Kratka forma ugovora, izdanje iz 1999 godine, Short form of Contract

Ova knjiga je kratko izdanje uslova ugovora, pre svega jer sadrži značajno manje članova od ostalih izdanja. Ovi uslovi ugovora su preporučeni za projekte male vrednosti. Takođe, uslovi ugovora su preporučeni za projekte koji se sastoje od relativno malog broja aktivnosti i/ili aktivnosti koje se ciklično ponavljaju, kao i radove koji traju kratko (do 6 meseci). Kod ove vrste uslova ugovora je uobičajeno da Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji dobijenoj od Investitor. Prema ovoj knjizi uslova ugovora Investitor ima izbor načina procene izvedenih radova. Inženjer nije obavezan, ali ga Investitor može unajmiti.

FIDIC uslovi ugovora za projektovanje, izgradnju i ekploataciju. Prvo izdanje, 2008 godina

Ovo je knjiga koja se bavi ugovorima za DBO (Desing-Build-Operate). Ovaj tip ugovora se koristi u situacijama kada javna uprava i privatne firme realizuju zajednički projekat na PPP (Private Public Partnership) principima. Ovakvi ugovori su posebno interesantni državnim organima, lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, kao i privatnim firmama koje žele da sarađuju sa javnom upravom po principima PPP-a.

Žuta knjiga, Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove, izdanje iz 1987 godine, Conditions of contract for electrical and mechanical works

Ova knjiga pokriva uslove ugovora za elektro i mašinske radova. Takođe, uključuje i montažu elektro i mašinske opreme na lokaciju.

Žuta knjiga, Uslovi ugovora za opremanje i projekte po sistemu projektuj – izgradi, izdanje iz 1999 godine, Conditions of Contract for Plant and Desig–Build

Ova forma je takođe, jedna od najčešće korišćenih FIDIC uslova ugovora. Namenjena je za projekte visokogradnje i niskogradnje, ali i za obezbeđivanje elektro i/ili mašinskih postrojenja. Tehničku dokumentaciju obezbeđuje Izvođač, koji i izvodi radove, prema ovako izrađenoj dokumentaciji. Cena radova na osnovu ove knjige je jedinstvena.

Autor: Avram Krstić, dipl.ing.arh.
II izdanje
U bogatom opusu “Građevinske knjige” uskoro će svoje mesto naći i knjiga-katalog 200 lepih kuća Evrope, u svom drugom izdanju. Predstavljene kuće potiču sa područja Nemačke, Francuske, Italije, Švajcarske i Grčke, pri čemu je data slika svake kuće u koloru, sa osnovom, dimenzijama objekta, površinom svake prostorije, ukupnom površinom, obradom, padom krovne konstrukcije.


Primena u materijalizaciji omotača energetski efikasnih zgrada
Autor: Mr arh Vesna Kosorić
Knjiga propagira ideju da savremeni omotači zgrada treba da budu usmereni na ostvarivanje energetske efikasnosti. Od načina materijalizacije omotača zgrade zavise energetske performanse omotača kao i mogucnosti korišćenja obnovljivih izvora energije, odnosno sunčeve energije, i u tom smislu danas su prisutna razlicita tehnička rešenja. U ovoj knjizi se proučava primena fotonaponskih sistema i toplotnih prijemnika sunčevog zračenja uz stavljanje posebnog akcenta na njihove oblikovne mogućnosti i vizuelne efekte koji se njihovom primenom u materijalizaciji omotača mogu postici.

Autor: Ljubiša Folić
Autor knjige, arhitekta Ljubiša M. Folić, prilikom pisanja bavio se istraživanjem integralnih pojmova, semantema, istorijskih aspekata u kontekstu same graditeljske forme u jednom otvorenom sistemu koji suštinski poseduje elemente Enciklopedijskog pojmovnika urbano-graditeljske forme, što je primetio recenzent knjige, prof. Kosta Bogdanović. Knjiga sadrži veoma razuđenu strukturu pojmova, ideja, značenja i konkretnih autentičnih predloga za sagledavanja bogatstva graditeljske forme u različitim vremenskim periodima i u društveno-kulturnom kontekstu.


Autor: Miloš R. Perović
Knjiga sadrži teorijske postavke, manifeste, programe i tekstove koji su načinili prevrat poznat kao moderni pokret, ili, tačnije, seriju prevrata u oblasti arhitekture tokom XX veka. Sabrani tekstovi odslikavaju načine na koje je stvoren moderni pokret u arhitekturi, ali i brojni arhitektonski -izmi iznikli iz njega.

Informacije o knjizi "Antropološke mere i enterijer" treće izdanje, autora Julius Panero i Martin Zelnika možete pogledati u ovom članku.

Autor Spiro Kostof
“Arhitektura svakako nije najstarija profesija na svetu (taj problem je tradicija odavno rešila), ali se njena starost ne dovodi u pitanje. Postojanje arhitekta dokumentovano je još davno u III veku pre Hrista. Arhitekti projektuju, odnosno stvaraju konkretnu sliku po kojoj će nova građevina biti izgrađena. Primarni zadatak arhitekte je da saopšti šta bi zamišljena građevina trebalo da predstavlja i kako da izgleda. Arhitekta ne započinje izgradnju građevina, niti nužno učestvuje u fizičkom činu konstrukcije. On ima ulogu posrednika između naručioca i radne snage sa svojim nadzornicima.”


Nezaobilazni priručnik za sve studente, arhitekte i inženjere!!
Autor: ANDREA DEPLAZES, preko 1200 ilustracija, osnova, poprečnih preseka i crteža na preko 500 strana.
Otkad je objavljeno prvo izdanje „Arhitektonskih konstrukcija“ 2005. godine, knjiga je prihvaćena kao udžbenik na mnogim svetskim univerzitetima.

Autor: Ernest Nojfert
U pitanju je 37. prošireno i prerađeno izdanje priručnika za građevinske stručnjake, investitore, predavače i studente, sa preko 6900 slika i tabela. Nastao je na osnovu autorovih predavanja na Državnoj građevinskoj visokoj školi u Vajmaru, koja su se zasnivala na merenjima, iskustvima i saznanjima iz prakse i istraživanjima u čovekovoj okolini, vodeći pri tome računa o novim mogućnostima i zahtevima. U ovom izdanju ponovo su prerađena mnoga poglavlja, ali su pridodata i nova: Postrojenja za sport na vodi/marine, tereni za sport na plaži, izgradnja potkrovlja, izgradnja hotela, otprema kućnog otpada, detalji bazena za plivanje, drvene fasade, oblici krovova i dr. Nojfert se trudio da u Arhitektonskom projektovanju elemente za projektovanje redukuje na uzročne činjenice, da ih šematizuje, pa čak i apstrahuje, sa ciljem da korisniku oteža podražavanje i primora ga da stvarima da svoj sopstveni sadržaj i oblik.


Autor: Aldo Rosi
Tokom petnaest godina, od svog prvog izdanja, ova knjiga je objavljena na četiri jezika i u mnogo izdanja i izvršila je uticaj na jednu generaciju mladih, evropskih arhitekata.
Grad, predmet razmatranja ove knjige, shvaćen je ovde kao arhitektura. Knjiga je podeljena na četiri dela: u prvom se autor bavi problemom opisa i klasifikacije, dakle, tipološkim problemima; u drugom, strukturom grada po delovima; u trećem, arhitekturom grada i locusom na kojem se on nalazi, dakle, urbanom istorijom; u četvrtom autor naglašava glavna pitanja urbane dinamike i problem politike kao izbora.


Autor: Piter Marej
Vrednost “Arhitekture italijanske renesanse” ogleda se, pre svega, u uspešnom pokušaju sintetizacije značajnog i velikog razdoblja u istoriji arhitekture, pri čemu je Piter Marej, zahvaljujući iskustvu i znanju, tekst obradio jasno i koncizno, imajući na umu uzročno-posledične veze: arhitektonske, društvene, istorijske. Metodološki i kritički utemeljena, ova knjiga je nezaobilazno štivo, kako za stručnjake arhitekture, tako i za sve one koji bi želeli da saznaju nešto više o jednom od najzanimljivijih perioda u istoriji civilizacije.


Autori: M. Traktenberg – I. Hajman
U obimnom opusu “Građevinske knjige”, kao kruna izdanja iz arhitekture, pred čitaoce u punom sjaju izlazi kapitalno delo iz istorije arhitekture, kvalitetno prevedeno na srpski jezik. Autori ovog impozantnog dela, Marvin Traktenberg i Izabel Hajman, suštinski se bave trima pitanjima u vezi sa arhitekturom od preistorije do danas: formom, funkcijom i lepotom. Smatrajući da arhitekture nema bez ova tri elementa, oni metodološki sagledavaju njen razvoj, na 624. strane.


Prvi tom Atlasa arhitekture raščlanjen je na opšti deo i na istoriju arhitekture evropskog i prednjeazijskog prostora, koja u prvom delu seže od visokorazvijenih kultura Mesopotamije pa do ranohrišćanskog perioda. Svako poglavlje započinje preglednim geografskim i vremenskim tablicama. U određenom smislu, Atlas funkcioniše kao prostorni koordinatni sistem: čitalac se u njemu može informisati o celokupnom toku istorije arhitekture ("vertikalno"), ali i o pojedinim razdobljima ("horizontalno").


Kosi krovovi autora: Schunck • Oster • Barthel • Kiessl
Prvi Atlas krovnih konstrukcija doseže na početke uspešnog niza Atlasa konstrukcija, koji sadrži sedam tomova. Bez obzira što je potpuno novo prerađeno izdanje iz 1991. godine dva puta aktualizirano i dopunjeno, novi zakoni, norme i stručne regulative kao i novi principi konstrukcija učinili su neophodnim sadašnju, obimnu preradu.

Autor: Howard Hibbard
„Izvrsna i bogato ilustrovana studija, chiaroscuro portret pobožnog i razuzdanog čoveka, i analiza najinventivnijih i najveštijih umetnika“-The Times Educational Supplement
Skulptor i arhitekta, Bernini je bio poslednji od velikih genijalaca koji su Italiju načinili umetničkim centrom Evrope preko trista godina. „Bernini kao da pomera granice mermerne strukture do njenih ekstremnosti“, on je dao nov, živahan kvalitet svojim portretima, hvatajući živ i spontan izraz na svojim modelima i donoseći nov postupak tradicionalnim temama kao što je David. Nov je i Berninijev cilj da skulpturu učini delom veće zamisli i da je poveže sa arhitektonskim okruženjem. Njegovo najpoznatije delo ovog tipa je Zanos Svete Tereze, koje se nalazi u Kapeli Kornaro, i koje je uzbudljivo i lepo, čak i vizionarsko.

9. izdanje, Autor: Buđevac, Zarić, Stipanić
Posle izvesne pauze, u izdanju “Građevinske knjige” ponovo su publikovana četiri naslova iz oblasti metalnih i čeličnih konstrukcija (Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Metalne konstrukcije, Čelične konstrukcije u građevinarstvu, Metalni mostovi), za kojima postoji permanentna potreba studenata i inženjera građevinsko-arhitektonske struke. Ove knjige žive već godinama unazad kao nezaobilazno štivo koje pokriva plan i program predavanja na Građevinskom fakultetu, višim građevinskim školama, ali i kao neophodni priručnici u svakodnevnoj inženjerskoj praksi.

Autori: I. Nestorov, D. Protić
Inventar zemljišnog pokrivača postaje sve značajnija informacija u vremenu u kome se naglo podiže svest o ograničenosti životne sredine i prirodnih resursa. U praktičnom smislu on podrazumeva kartiranje prethodno definisanih klasa zemljišnog pokrivača.

Primarna namera teksta jeste pokušaj da rasvetli probleme vezane za funkcionalnu i oblikovnu artikulaciju urbanog prostora onim elementima koji se najčešće smatraju minornim, sekundarnim, “mikroarhitekturom”, čiji je značaj, u odnosu na tzv. primarne činioce formiranja gradskog prostora, sklon zanemarivanju i potcenjivanju.

Autor: Šarlota Baden-Pavel
Često smo kao izdavač literature iz oblasti građevinarstva i arhitekture bili u prilici da čujemo pitanje “Zašto nemate neku knjižicu koja bi se mogla koristiti stalno i svuda – i na gradilištu i pored računara u ofisu?”

Knjiga “Džepni vodič za arhitekte” je naš odgovor na takva i slična pitanja i zahteve. Ova knjiga je zbirka korisnih stručnih informacija potrebnih arhitektima, nadzornicima i izvođačima radova, jezgrovito i sažeto izloženih, obogaćenih iskustvenim i vrlo korisnim pravilima.


mr sci Nikola J. Počuča, dipl.ing.
Knjiga se bavi najaktuelnijom temom koja se danas može obrađivati. U knjizi su date opšte zakonitosti i prikaz savremenih gotovih uređaja za obradu voda, kao i Direktiva 2000/06/EC. Autor preko osnova teorijskih postavki, značenju voda za održivi razvoj i kvalitet življenja, daje i pregled procesa koji se primenjuju kod odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kao i prikaz savremenih uređaja za obradu voda.
Autor: mr Vesna Kosorić, dipl.inž.arh.
Ambiciozan projekat mlade autorke, mr Vesne Kosorić, bavi se međusobnim delovanjem i uticajima ekologije, energije, tehnologije, arhitekture, prirodnih građevinskih materijala, što predstavlja veliki korak usklađivanja dostignuća domaće arhitekture sa svetskim tokovima na ovom polju.

mr sci Nikola J. Počuča, dipl.ing.
Knjiga “Ekomenadžment u kompanijama” pisana je sa namerom da sublimiše sadašnje zakone i norme u oblasti zaštite životne sredine i da posluži menadžmentu svih mogućih vidova organizovanja, a i ostalim profesijama i pojedincima kao putokaz u obaveznosti primene standarda iz domena zaštite životne okoline. Knjiga će biti od pomoći zaposlenima u kompanijama, ali i malim preduzećima, jer ukazuje na sistematsku brigu za procene stanja, kao i način kontrole i revizije postojećih, te uvođenje novih tehnologija i koncepcija razvoja. Takođe, biće od koristi i organima i institucijama nadzora, te će popuniti prazninu koja postoji u nedostatku slične literature sa usklađenim pristupom sa evropskim propisima, direktivama i standardima.

Autor: Jožef Dekanj
Pored nekoliko značajnih naslova iz oblasti elektrotehnike (Vestermanov Elektrotehnički priručnik, Norme V – Elektroinstalacije, M. Mišković – Električne instalacije i osvetljenje, A. Stošić – Projektovanje i izvođenje električnih instalacija), “Građevinska knjiga” još jednim novim izdanjem iz ove oblasti uspešno nastavlja stručnu tradiciju.


englesko-srpski, srpsko-engleski
55.000 terminoloških jedinica
drugo izdanje

Prvi deo rečnika, englesko-srpski, pisan je u enciklopedijskom obliku, sa namerom da pruži detaljnije podatke i informacije u korišćenju prevođenju stručnih tekstova iz široke i složene oblasti građevinarstva i arhitekture, kao i srodnih oblasti. Srpsko-engleska verzija data je u standardnoj rečničkoj formi sa najfrekventnijim rečima preko kojih se, prema potrebi, može doći do šireg značenja u prvom delu rečnika.


Autor: Aleksandar Kadijević
Pred nama je knjiga od kapitalnog značaja za istoriju arhitekture novijeg doba, koja će svoje poklonike u podjednakoj meri naći među istoričarima umetnosti i arhitektima, ali isto tako i među čitaocima koji poseduju razvijenu opštu kulturu ili teže da saznaju nešto više o arhitekturi akademizma. Značaj Estetike arhitekture akademizma (XIX-XX vek) prvenstveno leži u činjenici da u srpskoj istoriografiji istorije umetnosti do sada nije pisano na ovakav način o akademizmu - detaljno, temeljito i sveobuhvatno.


Autori: Tomislav Pavlović i Branislav Čabrić - II izdanje
Knjiga je podeljena u 10 poglavlja: Sunce kao izvor energije; Toplotna konverzija; Niskotemperaturna konverzija; Srednjetemperaturna konverzija; Visokotemperaturna konverzija; Fotonaponska konverzija; Vrste solarnih ćelija; Primena solarnih ćelija; Solarna arhitektura; Solarna energetika u Srbiji.

Osnove, teorija i praksa, treće izdanje. Autor: Ranko Radović
Knjiga predstavlja studiju o kompleksnom razumevanju, planiranju i projektovanju urbanih oblika. Oni ne nastaju sami po sebi, ali imaju izvestan stepen autonomije. Oni nisu nezavisno „umetničko delo,“ ali jesu umetnost i umeće organizacije i formiranja urbane sredine kao izgrađene i životne činjenice pojedinca, grupe i zajednice.

Priručnik, autori: M. Vilems, K. Šild, S. Dinter - sa 246 ilustracija i 223 tabele.
Toplotna zaštita - Zaštita od vlage - Komfor Provetravanje
Ova knjiga je istovremeno i fizička i inženjersko-tehnička knjiga, koja svojim sadržajem pokazuje kako se znanja jedne prirodne nauke, kao što je fizička nauka, preliva u delo struke, kakva je građevinska struka. Autori knjige pokušali su da uspostave onu meru između teorijskih znanja i zahteva praktičnih rešenja koja treba da ispune unapred postavljene zahteve, ukazjući na metode, postupke i propise kojima se treba koristiti i po kojima treba upravljati u realizaciji građevina.

Priručnik, autori: M. Vilems, K. Šild, S. Dinter, sa 84 ilustracije i 209 tabela
Zvučna zaštita - Zaštita od požara - Stručni rečnik: nemačko/englesko/srpski, srpsko/englesko/nemački
Ova knjiga je istovremeno i fizička i inženjersko-tehnička knjiga, koja svojim sadržajem pokazuje kako se znanja jedne prirodne nauke, kao što je fizička nauka, preliva u delo struke, kakva je građevinska struka. Autori knjige pokušali su da uspostave onu meru između teorijskih znanja i zahteva praktičnih rešenja koja treba da ispune unapred postavljene zahteve, ukazjući na metode, postupke i propise kojima se treba koristiti i po kojima treba upravljati u realizaciji građevina.

Autor: dr Slobodan Mirković
U pitanju je udžbenik namenjen studentima građevinskih fakulteta i građevinskim stručnjacima u praksi, koji se bave problemima građevinske mehanizacije. Knjiga je dopunjena i izmenjena, pri čemu je autor svoju pažnju primarno usmerio na savremenu građevinsku mehanizaciju.


Reč je o francusko-srpskom rečniku sa 25.000 terminoloških jedinica i ilustrovanim prilozima. Autor: Ibrahim Begović. Ovo je prvi francusko/srpski rečnik kod nas iz oblasti građevinarstva. Pored tradicionalnih građevinskih termina, Rečnik obuhvata pojmove iz informatike, statike, mašinstva, akustike i najnovije tehnologije građenja.

rusko-srpski
4o.ooo terminoloških jedinica sa ilustrovanim prilozima
Autor Radosav Nedić

Ovo je prvi građevinski rusko-srpski rečnik u našoj zemlji. Ovaj rečnik se nametnuo kao neophodan u komunikaciji i radovima mnogih naših građevinskih preduzeća širom Rusije i obratno.


Autor Roksana Mek Donald
Građevinarstvo i arhitektura su razvili sopstveni jezik, sa terminima i žargonima koji su ponekada zbunjujući. Nerazumevanje pravog značenja reči može biti iritantno i nevažno, ali u najgorim slučajevima može biti skupoceno pa čak i opasno.


Autor: Risto Asentić
Leksikon je nastao posle autorovog dugogodišnjeg rada u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja kao nastavnika tehnologije materijala, obrade materijala i drugih stručnih predmeta. Knjiga obuhvata sadržaje koji su predviđeni programima trećeg i četvrtog stepena stručne spreme u mašinskoj struci. Pojmovi i termini obuhvaćeni Leksikonom, pozicionirani su prema abecednom redu, bez obzira kojoj oblasti pripadaju, pa se lako identifikuju. U Leksikonu ima čitav niz slučajeva gde jedna odrednica sadrži više odrednica, pojmova i termina. Inače, Leksikon sadrži oko 700 odrednica, a sa ovim „skrivenim,“ verovatno i svih 800 odrednica.

Autor: Frensis D.K. Čing i Kasandra Adams
Sveobuhvatni i inovirani klasičan vizuelni vodič ka osnovama građenja objekata
Pred čitaocima je prevod trećeg izdanja, stručno prepravljenog i ažuriranog, tako da sadrži najnovija dostignuća u materijalima, tehnologiji građenja i propisima, uključujući i integralni obuhvat ekološki podobnih materijala. Upotpunjena sa više od 1000 ilustracija, ova knjiga se kreće kroz svaku od ključnih faza u procesu projektovanja, od izbora lokacije do građevinskih komponenata, mašinskih sistema i završnih obrada.


Autor: Zoran Cekić
U vodećim svetskim akademskim institucijama i istraživačkim centrima na kojima se izučava oblast građevinarstva pridaje se veliki značaj istraživanjima u oblasti strategijskog korporativnog menadžmenta i internacionalnog građevinarstva. Primena tehnika strategijskog korporativnog menadžmenta treba da omogući da se prednosti i kvaliteti koje poseduju naše građevinske kompanije udruže sa mogućnostima koje pružaju internacionalna tržišta.


Autor: Miloš R. Perović, 3. dopunjeno izdanje
Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada o mogućnostima rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih delova na humanijim i racionalnijim principima nego što je to bila praksa u Beogradu ranijih godina.

Autor: dr Aleksandar Kadijević
II izdanje
Tačno nakon 10 godina od prvog izdanja, i posle podužeg vakuuma na tržištu, ponovo u i “Građevinskoj knjizi” pojavljuje se drugo izdanje knjige profesora Kadijevića “Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi”. Ovoga puta u dopunjenijem izdanju, raskošno uređenom, sa naglaskom na istorijskoj komponenti, potkrepljenoj šamoa papirom, koji svojom žućkastom bojom stvara romatičarski utisak i oplemenjuje knjigu.


Aleksandar Ignjatović
Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) ove godine su doneli odluku da nagrada “Ranko Radović” za kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini (kritike, eseje, knjige, predavanja), pripadne dr Aleksandru Ignjatoviću za knjigu “Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941”, objavljenoj u izdanju “Građevinske knjige” 2007. godine.

Autor Slavko Savić
II izdanje
Zadovoljstvo nam je da naše verne čitaoce i kupce, ali i one potencijalne, obavestimo da je izašlo iz štampe drugo izdanje knjige KALKULACIJE U GRAĐEVINARSTVU. Ova knjiga je u svom prvom izdanju dozivela pravi tržišni bum, čak smo i sami iznenađeni koliko je dobro prihvaćena (očito smo "pogodili" jednu vrlo značajnu oblast i temu). Ona je inače apsolutni ovogodišnji hit GK i stalno je bila prva ili među prvima na TOP listama. Ono što nas veoma raduje je da je među 10 najprodavanijih stručnih knjiga u Hrvatskoj prema njihovim listama koje sami sastavljaju - na šestom mestu.
sa primerima i obrascima
Autor: Dejan Brkić
U ovoj knjizi autor je nastojao da obradi kako posebna procesna pravila kojima su regulisani postupci vezani za izradu i održavanje katastra nepokretnosti (lex specialis) tako i pravila Zakona o opštem upravnom postupku kao opšteg procesnog zakona (lex generalis) koji se u tim postupcima primenjuje na one pravne odnose koji nisu regulisani posebnim propisima, a to su Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnosti i Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti.
Autor: arhitekta dr Zoran Manević.
Nakon osam godina izlaska iz štampe prvog izdanja “Leksikona srpskih arhitekata 19. i 20. veka” (1999), nastalog kao zajednički plod saradnje Kluba arhitekata i Građevinske knjige, objavljeno je i treće, dopunjeno izdanje pod nazivom “Leksikon neimara”.

Autori: Drago Soldat i Rade Mirković
Priručnik je konceptualno najsličniji nekadašnjem Krautovom „Strojarskom priručniku,“ sa tom razlikom što je osavremenjen i dopunjen svim potrebnim elementima, u skladu sa potrebama i zahtevima mašinsko-tehničke struke našeg doba.

3. izdanje, autori: D. Buđevac, Z. Marković, D. Čukić, D. Tošić.
Posle izvesne pauze, u izdanju “Građevinske knjige” ponovo su publikovana četiri naslova iz oblasti metalnih i čeličnih konstrukcija (Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Metalne konstrukcije, Čelične konstrukcije u građevinarstvu, Metalni mostovi), za kojima postoji permanentna potreba studenata i inženjera građevinsko-arhitektonske struke. Ove knjige žive već godinama unazad kao nezaobilazno štivo koje pokriva plan i program predavanja na Građevinskom fakultetu, višim građevinskim školama, ali i kao neophodni priručnici u svakodnevnoj inženjerskoj praksi.

5. izdanje, autro: Dragan Buđevac
Posle izvesne pauze, u izdanju “Građevinske knjige” ponovo su publikovana četiri naslova iz oblasti metalnih i čeličnih konstrukcija (Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Metalne konstrukcije, Čelične konstrukcije u građevinarstvu, Metalni mostovi), za kojima postoji permanentna potreba studenata i inženjera građevinsko-arhitektonske struke. Ove knjige žive već godinama unazad kao nezaobilazno štivo koje pokriva plan i program predavanja na Građevinskom fakultetu, višim građevinskim školama, ali i kao neophodni priručnici u svakodnevnoj inženjerskoj praksi.

4. izdanje, Autori: Buđevac, Stipanić
Posle izvesne pauze, u izdanju “Građevinske knjige” ponovo su publikovana četiri naslova iz oblasti metalnih i čeličnih konstrukcija (Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Metalne konstrukcije, Čelične konstrukcije u građevinarstvu, Metalni mostovi), za kojima postoji permanentna potreba studenata i inženjera građevinsko-arhitektonske struke. Ove knjige žive već godinama unazad kao nezaobilazno štivo koje pokriva plan i program predavanja na Građevinskom fakultetu, višim građevinskim školama, ali i kao neophodni priručnici u svakodnevnoj inženjerskoj praksi.

Autor: Kazimir Kurij
Ovaj priručnik namenjen je inženjerima graditeljstva (arhitekti, građevinari, mašinci, elektrotehničari), koji su u praksi angažovani na izradi planova za realizaciju graditeljskih projekata. Sadržaj priručnika fokusiran je na kompletan proces planiranja, i obuhvata metode i tehnike izrade statičkih i dinamičkih planova u graditeljstvu, odnosno izradu predmera i predračuna, gantograma, ciklograma, ortogonalnih i mrežnih planova.


Autor: D. Kovačević
Knjiga je nastala kao rezultat autorovih teorijskih istraživanja i iskustava u primeni MKE (metod konačnih elemenata), sa idejom da se čitaocima omogući suštinsko ovladavanje metodom koja sada ima status tehnologije za analizu konstrukcija.


Prava na nepokretnostima, Promet i prava na nepokretnostima i upis u javne knjige

Autor: Dejan Brkić
Osnovni cilj prilikom pisanja ove knjige bio je da se na što sažetiji i što jednostavniji način izlože osnovni instituti stvarnog prava, pravna regulativa prometa prava na nepokretnostima i uknjižba prava na istima u javne knjige. Knjiga može poslužiti pravnicima kao svojevrstan podsetnik osnovnih pravila stvarnog prava, ali i kao praktičan priručnik prilikom obavljanja poslova vezanih za promet prava i uknjižbu prava na nepokretnostima u javne knjige.


Prava na nepokretnostima, promet prava na nepokretnostima i upis u javne knjige
Autor: Dejan Brkić
drugo, dopunjeno i prošireno izdanje
Osnovni cilj prilikom pisanja ove knjige bio je da se na što sažetiji i što jednostavniji način izlože osnovni instituti stvarnog prava, pravna regulativa prometa prava na nepokretnostima i uknjižba prava na istima u javne knjige. Knjiga može poslužiti pravnicima kao svojevrstan podsetnik osnovnih pravila stvarnog prava, ali i kao praktičan priručnik prilikom obavljanja poslova vezanih za promet prava i uknjižbu prava na nepokretnostima u javne knjige.

Šesto izdanje sa CD-om.
Već decenijama neophodni vodič građevinarima, arhitektima, sudskim veštacima, javnim preduzećima, projektnim biroima, sada u novom, dopunjenom izdanju na preko 400 strana.

U dve knjige  sa CD-om.
Već decenijama neophodni vodič građevinarima, arhitektima, sudskim veštacima, javnim preduzećima, projektnim biroima, sada u novom, dopunjenom izdanju – Instalacije u dve knjige, na preko 1000 strana.

Knjiga sa CD-om.
Već decenijama neophodni vodič građevinarima, arhitektima, sudskim veštacima, javnim preduzećima, projektnim biroima, sada u novom, dopunjenom izdanju – Instalacije u dve knjige, na preko 1000 strana. 
Niskogradnja kao oblast građevinarstva u ranijim izdanjima bila je obrađena kroz jednu knjigu, tzv. Norme VI. No, kako je i u ovom segmentu tokom godina došlo do značajnih inovacija, proširenja i izmena, uslovljenih brzim tehničko-tehološkim razvojem, a koje su rezultirale povećanom količinom građe, odlučeno je da se oblast niskogradnje prezentuje kroz dve knjige, kako bi se korisnicima stavio na uvid i korišćenje celovit materijal koji sadrži promene nastale u periodu od publikovanja prethodnog izdanja.

12. izdanje (sa CD-om)
Građevinski normativi, popularno zvani Norme, decenijama predstavljaju ključnu literaturu brojnih građevinskih firmi, stručnih lica, sudskih veštaka, itd. Činjenica da su prve tri knjige doživele svoje 12. izmenjeno i dopunjeno izdanje, na 1612 strana, govore o knjigama koje će nesumnjivo živeti i dalje, uz neprestane dopune, izmene i prilagođavanja novim tehničkim zahtevima.
12. izdanje (sa CD-om)
Građevinski normativi, popularno zvani Norme, decenijama predstavljaju ključnu literaturu brojnih građevinskih firmi, stručnih lica, sudskih veštaka, itd. Činjenica da su prve tri knjige doživele svoje 12. izmenjeno i dopunjeno izdanje, na 1612 strana, govore o knjigama koje će nesumnjivo živeti i dalje, uz neprestane dopune, izmene i prilagođavanja novim tehničkim zahtevima. 
12. izdanje (sa CD-om)
Građevinski normativi, popularno zvani Norme, decenijama predstavljaju ključnu literaturu brojnih građevinskih firmi, stručnih lica, sudskih veštaka, itd. Činjenica da su prve tri knjige doživele svoje 12. izmenjeno i dopunjeno izdanje, na 1612 strana, govore o knjigama koje će nesumnjivo živeti i dalje, uz neprestane dopune, izmene i prilagođavanja novim tehničkim zahtevima. 
Šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Niskogradnja kao oblast građevinarstva u ranijim izdanjima bila je obrađena kroz jednu knjigu, tzv. Norme VI. No, kako je i u ovom segmentu tokom godina došlo do značajnih inovacija, proširenja i izmena, uslovljenih brzim tehničko-tehološkim razvojem, a koje su rezultirale povećanom količinom građe, odlučeno je da se oblast niskogradnje prezentuje kroz dve knjige, kako bi se korisnicima stavio na uvid i korišćenje celovit materijal koji sadrži promene nastale u periodu od publikovanja prethodnog izdanja. I u ovom, dopunjenom i proširenom izdanju, ponuđena je mogućnost da se normativi obrađuju na računaru i da se programski uključe u kompleks poslova, čime se postižu znatne uštede u vremenu, u korist drugih kreativnih poslova.

Autor: Ranko Radović
šesto izdanje
Knjiga je zamišljena u vidu tekstova-eseja, a svoju promociju je imala u zapaženoj televizijskoj seriji “Nova antologija kuća” (1985) rađenoj za Školski program TV Beograd. Ova knjiga nije svakodnevna publikacija, ona je antologija građevina, to je knjiga o delima, nezaobilaznim u hijerarhiji graditeljstva, o kanonskim delima na kojima počiva svekoliko neimarstvo.


Autor: mr Radomir Stojičić, IV izmenjeno i dopunjeno izdanje
Ugovori o projektovanju i građenju dolaze u red pravno izuzetno značajnih ugovora, s obzirom na veliku građevinsku aktivnost i na mnoge specifičnosti koje karakterišu odnose između ugovornih strana, kako za vreme izvršenja ugovora, tako i posle predaje radova (građevinskog objekta). Projektant i izvođač često nisu u stanju (subjektivno ili objektivno) da preuzete obaveze izvrše na način kako je ugovoreno.

Procedure iz FIDIC ugovora i metode proračuna za produžetak roka i dodatno plaćanje. Autor: dr Željko Popović
Iskustvo sugeriše da se izvođenje radova u građevinarstvu retko odvija baš onako kako je zamišljeno ili ugovoreno. Brojni faktori poremećaja mogu da utiču na realizaciju posla, pa se u praksi često susreću zahtevi da se ugovoreni rok i cena radova usklade sa stvarnim uslovima rada.

Zbirka zadataka
Nikola Klem – Miloš Kovačević – Nataša Praščević – Đorđe Nedeljković
Zbirka je nastala iz potrebe da se studentima Građevinskog fakulteta u Beogradu koji slušaju predmet Osnove programiranja obezbedi odgovarajući materijal za savlađivanje gradiva iz programiranja.

Autor: Nada Rumenčić.
Pregovaranje je aktivnost svojstvena ljudima, proces koji je najčešće prisutan u poslovnim odnosima koji se odvijaju na domaćem ili međunarodnom terenu.
U prvom delu knjige prezentiran je pojam i definicija pregovaranja, kao i šta je poslovno pregovaranje. Posebno su obrađene karakteristike, motivacija i potrebe u pregovaranju. Na kraju prve glave prezentirano je šta je rezultat poslovnog pregovaranja.

Autor: Milka Jovanović
rusko-srpski srpsko-ruski
drugo, dopunjeno izdanje
53.000 terminoloških jedinica

Rečnik sadrži sve relevantne odrednice, tj. ekonomske, privredne, spoljno-trgovinske, finansijske, bankarske, berzanske, pravne i administrativno-političke terminološke i frazeološke izraze, kao i nove kovanice i sinonime koji su odraz aktuelnih zbivanja društava u razvoju i tranziciji kao što su Ruska Federacija i Srbija. Rečnik obuhvata stručnu, savremenu terminologiju iz oblasti ekonomsko-pravne i poslovne korespondencije koja neposredno olakšava i unapređuje komunikaciju između privrednih subjekata obe zemlje, što zahteva usvajanja nove opšteprihvaćene terminologije u svetu.

Autori: Nenad Bilbija i Vesna Matović
Nova i jedinstvena knjiga na našim prostorima koja se bavi kamenom ne samo kao građevinskim materijalom, već proširuje i gledišta o primeni kamena u različitim oblastima građevinarstva, arhitekture i drugim privrednim granama

drugo izdanje
Autor: Aleksandar Stošić
Knjiga obuhvata sva autorova iskustva u projektovanju električnih instalacija u toku poslednjih godina njegovog rada, na projektovanju, i to samo energetski deo. Telekomunikacioni deo nije obuhvaćen, pošto autor nije imao iskustva sa savremenom opremom.
Autori: Ričard Krauthajmer i Slobodan Ćurčić
Knjiga, danas već klasik u oblasti kojom se bavi, predstavlja koherentni pregled istorije i prati promene koje su se odigravale u ranohrišćanskoj i vizantijskoj arhitekturi, od Rima (uključujući i ranu crkvu Sv. Petra) i Milana, do severne Afrike, zatim od Carigrada do Grčke i Balkana, preko Egipta i Jerusalima, pa sve do sela i manastira u Siriji, Maloj Aziji, Jermeniji i Mesopotamiji.

Autor: Anđelina Kuzmanović
Knauf Insulation je kao rezultat svojih dugogodišnjih istraživanja i praktičnih primena objavio knjigu koja se bavi termoizolacionim sistemom kontaktne fasade sa kamenom vunom, koji je podjednako dobar i za nove i za već postojeće građevine. Ovaj sistem je poznat kao potpuna termička zaštita i trajno poboljšava energetski učinak građevine, pri čemu samo pravilna ugradnja garantuje optimalne rezultate.


Tenderska i ugovorna dokumentacija Si - St 2005
Autori: Konstantin Mandić - Aleksandar Fragner
Priručnik je namenjen prvenstveno inženjerima koji se bave pripremom i primenom tenderske dokumentacije tokom izvođenja u oblasti graditeljstva (visokogradnje, niskogradnje, zanatskih radova u građevinarstvu, vodovoda i kanalizacije, električnih instalacija u graditeljstvu, mašinskih instalacija grejanja, ventilacije, klimatizacije i drugih radova). Takođe, i studentima kao stručna literatura, trenutno jedina u ovoj oblasti, napisana u skladu sa međunarodnim standardima i domaćom zakonskom regulativom.


Autor Jasna Lj. Čikić
Staklo je materijal čije su mogućnosti u arhitekturi dugo bile zanemarivane i neistražene. Tokom poslednje dve decenije dvadesetog veka, ono, pored drugih vidova primene u arhitekturi, postaje i materijal nosećih konstrukcija.


Autor: Nikola Počuča
Celovita tehnička regulativa i tehnički standardi na jednom mestu.
Priručnik namenjen stručnjacima iz tehničkih oblasti na svim nivoima - od konstrukcije i projektovanja do proizvodnje i izvođenja.


Autor: Tihoslav Tošić
Knjiga obrađuje kompleksnu problematiku izgradnje čeličnih konstrukcija u svim fazama: projektovanje, tehnologija proizvodnje u fabrikama, primena računara u projektovanju (CAD) i proizvodnji (CAM) itd.


Autor: Nenad Miloradović
Tema knjige je istorijat tehnike gradnje kuća sa gledišta energetske efikasnosti u zgradarstvu. Poruka knjige je da energetska efikasnost u zgradarstvu ima duboke korene u tradicionalnom graditeljstvu, ali i u radu nekih poznatih svetskih arhitekata.

Knjiga na kojoj su decenijama unazad stasavali naučni radnici, inženjeri, matematičari i svi oni čije profesije počivaju na korišćenju matematičkih znanja i modela, zasnovana na originalnom radu Džordža B. Tomasa, mlađeg sa Instituta za tehnologiju u Masačusetsu, u svom jedanaestom izdanju priređena je da bude što je moguće jasnija i preciznija, korisna i privlačna za naredne generacije inženjera i naučnih radnika.


Autor: Miodrag Stanojević
Knjiga predstavlja svojevrsni pokušaj da se po prvi put na našim prostorima široj i stručnoj javnosti sveobuhvatno prezentuje problematika tretmana vode do kvaliteta vode za piće.

Autor: Frensis D.K. Čing
Još jednim kapitalnim delom u nizu, “Građevinska knjiga” je obogatila svoju arhitektonsku paletu stručne literature, dodavanjem značajne knjige - Vizuelnog rečnika arhitekture. Na preko 300 strana, ilustrovanih Čingovim crtežima, knjiga će biti od velikog značaja stručnjacima, kao i studentima.


Priređivač: mr Milenko Ubavić
Namera priređivača odnosila se na presložnjavanje važećih zakona i propisa, sa tačke korišćenja privrednog društva u građevinarstvu ili preduzetnika građevinara, kako bi se mogli preglednije i lakše koristiti. Pojava ove zbirke zakona u velikoj meri će uticati na poboljšanje sadašnjeg stanja u ovoj sferi, s obzirom na zastarele priručnike i zbirke koji se bave ovom tematikom. Nepostojanje adekvatne literature koja bi na jasan i koncizan način umela da reši pravna pitanja iz oblasti građevinarstva, doprinelo je stvaranju konfuzija prilikom rešavnaja određenih pitanja i donošenja stručnih odluka. Upravo iz tih razloga, pojava zbirke zakona i propisa koja je pred nama, predstavlja značajan događaj, kako za pravna lica, tako i za sve osobe zainteresovane za građevinarstvo.


Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije