Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Arhitektura i urbanizam
Generalni plan Novog Sada do 2021. godine
Monday, 18. November 2002.
Arhitektura i urban.

Sedam godina nakon odluke o pristupanju reviziji, odnosno izradi novog Generalnog plana (1992.), pet godina posle stupanja na snagu Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja (1995.), a četiri godine od donošenja Prostornog plana Republike Srbije (1996.), Zavod za urbanizam u Novom Sadu, pri kraju četvrte decenije svog postojanja (osnovan je 1960. godine), krajem leta ove, 2000. godine, završio je i stavio na javni uvid nacrt Generalnog plana Novog Sada do 2021. godine.
Punih 60 dana, tokom juna i avgusta meseca 2000. godine, stručna i šira javnost, ne samo Novog Sada, bila je u prilici da se upozna sa sadržinom i predlozima Plana.

Na putu traženja regionalnog izraza u arhitekturi
Sunday, 17. November 2002.
Arhitektura i urban.

U radu se analiziraju uzroci, evolutivni tok i osobenosti najranijih regionalizama u arhitekturi Bosne i Hercegovine. Na početku dugog puta, koji traje i danas, stoji stvaralaštvo u okviru pseudomaurskog odnosno pseudoorijentalnog stila, koji se krajem 19. vijeka javlja kao eklektični izraz romantizma u umetnosti uopšte, odnosno kao dio nastojanja u evropskoj arhitekturi tog doba da arhitektura bude izraz duha vremena i mjesta. S vremenom tadašnji arhitekti upoznaju karakteristike zatečenog graditeljskog naslijeđa i prostorna rešenja osmansko-turske regionalne škole, uspostavljaju znatno kreativniji odnos prema tradiciji, približavajući se reginalnom arhitektonskom izrazu koji će biti uspostavljen kroz misao i praksu bosanskog stila. Od početnog dijaloga s mjestom, ostvarenog formalnim kompozicionim elementima fasada, bosanski stil u svojim najboljim ostvarenjima je kreativno transponovanje prostornih vrijednosti tradicionalnog građenja.

Prostorno uređenje infrastrukturnih koridora
Wednesday, 13. November 2002.
Arhitektura i urban.

Novi Zakon o planiranju i uređenju prostora i naselja otvara mogućnost izrade planova i za specifična razvojna područja, kao što su infrastrukturni koridori na području Republike Srbije. U radu se konstatuje da se nisu u potpunosti stekli svi, a posebno informacioni uslovi za izradu takvih prostornih planova, ali da ih treba raditi, uz neophodna ograničenja. Posebno se obrađuje pojam granice Plana i predlaže način njenog određivanja. Suštinu rada predstavlja predlog izbora prostornog modela sa principima, odnosno uporištima Plana. Autor smatra da posle faze "dijagnoza stanja" treba da se pređe na izbor hipotetičkog modela i da se postave principi koji se proveravaju na konkretnom prostoru. U radu se navode primeri izabranih uporišta modela, koja se proveravaju za područje infrastrukturnog koridora "Niš - granica BJR Makedonije".

Dezintegracija grada kao posledica društvene degradacije
Monday, 11. November 2002.
Arhitektura i urban.Mogućnosti revitalizacije i konsolidacije.

Primer ZemunaOSNOVNI CILJ OVOG RADA je da ukaže na probleme koje Zemun, kao grad i kao deo Beograda, ima u urbanističkom smislu, da ih prepozna, klasifikuje i dublje istraži, analizirajući razvojno-istorijski
kontekst koji je doveo do njih. Najpogodnijim se pokazao metod analize potencijala i ograničenja urbane celine, u širokom kontinualnom opsegu od geofizičkih do društveno-kulturoloških parametara. Potencijali i ograničenja Zemuna su razmatrani i u svetlu šire društvene patologije, svojstvene srpskom društvu devedesetih godina XX veka, tako da je izvršena jasna distinkcija između onih koji predstavljaju svojstvo grada kao takvog i onih koji proističu iz socijalnog okvira koji je u proteklom periodu bio izrazito nepovoljan za održanje urbanosti uopšte.
U analizi potencijala, identifikovana su mnoga razvojno značajna uporišta koja bi Zemun u svom budućem razvoju mogao da ima, a koja su osnovana kako na povoljnosti geofizičkih uslova, tako i na istorijskoj utemeljenosti ovog grada. Poseban je naglasak stavljen na retko skladan i uravnotežen sklop svih ovih činilaca, što je jedna od najznačajnijih specifičnosti Zemuna.
Analiza ograničenja pokazala je, u delu o posledicama dezintegracionih procesa u srpskom društvu, da razmere devastacije urbanog tkiva Zemuna, uočljive po mnogim osnovama, prevazilaze prost zbir pojedinačnih problema, a sustiču se na polju prekršaja i zloupotreba, kao i proizvoljnih, nepotpunih i/ili tendencioznih tumačenja regulative koja definiše izgradnju i upravljanje gradskim prostorom. Osim evidentnog nerazumevanja arhitektonske, ekonomske i pravne podloge, koja je nužan preduslov za zdravo funkcionisanje grada, podrobniji uvid u ovu klasu ograničenja daje sliku i o dubljim, dugoročnim uzrocima koji su stvorili osnov za ono što se gradu dogodilo u poslednjih deset godina.
Na osnovu izvršenih analiza, a po iznošenju ciljeva rada, preporučuju se određena sredstva i aktivnosti za njihovo ostvarivanje. Rešenja su tražena u pravno mogućim okvirima, uz uvažavanje realnog stanja i vrlo složenog sistema činjenica koji ograničavaju opseg mogućeg delovanja. Naravno, ovim radom ni izbliza ne može biti isrpljen kako spisak problema, tako ni rešenja, ali on ni nema takve pretenzije. Namera je da klasifikacija i predlozi ovde izneti, daju osnov za dublju analizu partikularnih slučajeva, a, sa druge strane, istovremeno omoguće celovitije sagledavanje problematike koja se, usled toga što je u smislu ingerencija podeljena među mnogobrojnim institucijama, često ne percepira dovoljno integralno.

Zadužbine Nikole Spasića i njegovog fonda u Knez Mihailovoj ulici
Sunday, 10. November 2002.
Arhitektura i urban.

Nikola Spasić (1838- 1916), poznati trgovac i srpski dobrotvor, dao je veliki doprinos razvitku graditeljstva naše skorije prošlosti. Područje Knez-Mihailove ulice čuva četiri velelepne građevine koje je Nikola Spasić ostavio u nasleđe srpskom narodu, a to su: porodična Spasićeva kuća, Dom Srpskog invalidskog fonda Sveti Đorđe, palata Sloga i Grand pasaž. Ova zdanja projektovali su naši najveći graditelji u izrazito oskudnim i teškim vremenima. Time su Spasićeve zadužbine postale značajno svedočanstvo formiranja urbanog tkiva srpske prestonice.Izgradnja savremenog grada, nekritički odbojan stav prema fundusu spomenika epohe akademizma i nedovoljna izučenost ovog dela naše arhitektonske prošlosti, doveli su do toga da mnoge vredne građevine tokom vremena propadaju i fizički nestaju. Zahvaljujući nemaru i neobaveštenosti, Spasićeve zadužbine pale su u zaborav i do nas dospele u prilično zapuštenom i izmenjenom obliku. U današnje vreme stručne arhitektonske revizije uloge prošlosti, spoznaja o mestu i vrednostima ovakvih značajnih spomenika doprinosi formiranju ispravnog kritičkog suda o našem graditeljstvu.

Efikasnost zaštite prostora u Evropskim zemljama i Srbiji
Saturday, 09. November 2002.
Arhitektura i urban.

U radu se daje кrataк priкaz efiкasnosti zaštite prostora u evropsкim zemljama i u Srbiji. Daje se osvrt na mere i instrumente raznih politiкa i podršкe, кojima se obezbeđuje efiкasnost sprovođenja normativne (zaкonsкe i plansкe) zaštite i rezervisanja prostora u evropsкim zemljama. Za razliкu od evropsкih zemalja, u Srbiji je izražen veliкi rasкoraк između normativne i stvarne zaštite i rezervisanja prostora. Analiziraju se osnovni uzroci neefiкasnosti zaštite prostora, među кojima se izdvajaju nerazvijene i neadeкvatne politiкe (posebno zemljišna, fisкalna i eкonomsкa), programsкe podršкe, informacioni, monitoring i кontrolni sistemi. Polazeći od analiziranih problema, uкazuje se na moguće pravce poboljšanja efiкasnosti zaštite i rezervisanja prostora u Srbiji.

Ogled o zasnivanju održivog grada
Friday, 08. November 2002.
Arhitektura i urban.

Održivi razvoj podrazumijeva ekološku i socijalno-kulturalnu odgovornost za sve ljudske djelatnosti. U urbanizmu i arhitekturi najnovija dostignuća iz oblasti održivog razvoja moraju da se testiraju na realnim projektima. Pitanje projaktantsko-istraživačkih metodologija je od suštinskog značaja za integrisanje obično razdvojenih polja - projektovanja, kao “kreativnog” i istraživanja, kao “analitičkog” ili “naučnog” procesa.
Ovaj esej prezentira konkursni projekat za urbanističko i arhitektonsko rješenje novog grada baziran na ideji o održivom razvoju. Fokus je na urbanističkom rješenju, primjenjenim projektantsko-istraživačkim metodima i predloženoj urbanistickoj regulaciji i uputstvima za projektovanje odgovorne arhitekture visokog kvaliteta.
U eseju su diskutovane ključne teme projekta, a neki od otvorenih zaključaka ponuđeni za dalju razradu.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije