Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Arhitektura i urbanizam
Prikazi konkursnih radova
Thursday, 23. January 2003.
Arhitektura i urban.Loznica, Zemun, Kikinda, BANjA LUKA, ŠĆEĆIN

Veliki broj urbanističkih i arhitektonskih konkursa, koji su se održali ove godine, podstakli su redakciju da da predlog da se časopis "Arhitektura i urbanizam" pozabavi ovom temom i da nagrađeni radovi nađu mesto u časopisu. Značaj tema koje obrađuju ovi konkursi, veliki broj učesnika, raznovrsnost ideja i inicijativa su nešto što treba da ostane trajno zabeleženo kao sećanje za budućnost. Brojne polemike koje se vode nakon dodela nagrada su nešto što treba da podstakne arhitekte, da se danas pozabave mnogim pitanjima koja se ne odnose samo na nagrade, već na niz nerešenih problema u struci, kao što su profesionalna uređenost, odgovornost prema društvu i prostoru u kome deluju, odgovornost društva prema struci.
Prikazi nagrađenih konkursnih radova centralnih zona Loznice, Zemuna i Kikinde sakupljeni na jednom mestu, možda će dati odgovore na neka pitanja koja su ostala nerešena, možda će otvoriti neka nova...

Dvadeset četvrti salon arhitekture
Thursday, 23. January 2003.
Arhitektura i urban.

Dvadeset četvrti salon arhitekture Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, najveća i najznačajnija godišnja izložba arhitekture kod nas, održan je u periodu od 11. maja do 11. juna 2002. u galeriji Muzeja, na poznatoj adresi u Ulici Vuka Karad`ića 18.

Na prvom nivou svoje pojavnosti Salon je ostvario osnovni cilj u smislu prezentacije stvaralačkih dostignuća arhitektonske produkcije u poslednjoj ili nekoliko poslednjih godina. Za ocene o umetničkim dometima i kulturološkom značaju potrebna je vremenska distanca i primena naučne metodologije istorije arhitekture. Međutim, osnovne karakteristike mogu se odmah uočiti. Očigledna je tradicionalno velika zainteresovanost arhitekata da učestvuju na ovoj manifestaciji koja ima svojevrsnu magiju u arhitektonskim krugovima. Na idejnom planu uočava se višeslojnost situacije, gde se tendencije sa svetske arhitektonske scene prepliću s lokalnim senzibilitetom i nedovoljno asimilovane dobijaju fragmentaran odraz u srpskoj arhitekturi. U tom kontekstu je paradoksalna pojava uzrokovana kompjuterskim načinom projektovanja koje uvodi, velikim brojem projekata, kategoriju virtuelnog sveta i prostora stvarajući dihotomiju realnog i virtuelnog i potrebu nove estetike iščitavanja arhitektonskih dela.

Kriterijumi i pravila za izbor lokacija pratećih sadržaja autoputeva
Tuesday, 21. January 2003.
Arhitektura i urban.

Prateći sadržaji autoputa su veoma značajni objekti za sigurno i bezbedno fukcionisanje ovog značajnog dela sistema kopnenog saobraćaja. U radu se ističe da se naša praksa nije dovoljno bavila ovim problemom kod projektovanja autoputeva, a naročito nedovoljno kod izvođenja. Zbog toga, rešavanju ovog važnog pitanja izgradnje autoputeva treba prići sistemski i planerski, kako bi prateći sadržaji bili u funkciji eksploatacije autoputa. Uloga ovih sadržaja je višestruka. Izdvajaju se sadržaji namenjeni za bezbedno funkcionisanje samog puta i sadržaji koji omogućavaju što komfornije i bezbednije putovanje. Da bi sve to delovalo kao sistem potrebno je postaviti kriterijume i pravila za izbor lokacija pojedinih pratećih sadržaja. Poseban značaj ima poštovanje ritma i dominantnosti funkcije, obezbeđenje saobraćajne bezbednosti i primena visokih ekoloških standarda.

Planiranje u Berlinu između radikalnih urbanih vizija i pragmatičnosti
Tuesday, 21. January 2003.
Arhitektura i urban.

Ujedinjenje Berlina u poslednjih 12 godina nije bio samo politički, socijalni ili društveni zadatak koji je trebalo rešavati, već je bilo potrebno ispratiti ga jednom prepoznatljivom i homogenizujućom urbanom strukturom. To je upravo pokušano izradom i već poodmaklom implementacijom Strukturnog plana namene površina za centralni Berlin- (Plannjerk Innenstadt), koji obuhvata površinu od 30 km2. Urbanizam i arhitektura, koji se praktikuju u poslednjoj deceniji odslikavaju krutu i konzervativnu estetiku i čvrste smernice tradicionalne evropske gradogradnje, koje propagira Plan i gradski Senat. Tako su sve ideje i projekti savremenog urbanističkog i arhitektonskog izraza ostale po strani, dok su interesi globalizovanog tržišta nekretnina i anonimnih internacionalnih investitora prevagnuli.

Projekat Gvozdena Vrata - zašto i kako
Thursday, 21. November 2002.
Arhitektura i urban.

Ideja o projektu Gvozdena vrata (“Iron Gate”) razvila se u toku procesa definisanja strategija integralnog prostornog razvoja centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Podræana je od strane VISION PLANET ekspertskog tima, a područje Gvozdenih Vrata definisano je kao akciono područje u dokumentima “VISION PLANET - Smernice i politike razvoja i “Danube Space Study”. “Iron Gate” projekat transgranične saradnje tretira se kao jedan od prioritetnih u ovom delu Evrope i od posebnog je značaja za Pakt stabilnosti jugoistočne Evrope. Ova zamisao otvara esencijalno pitanje transgranične saradnje između pograničnih područja Rumunije, Bugarske i Jugoslavije (Srbije) duæ jednog od najlepših delova toka Dunava. Okosnicu pokretanja ovakve ideje/projekta predstavljaju izuzetna prirodna i kulturna baština i niz komparativnih prednosti, Podunavlja, ali i sputan i spor razvoj u odnosu na ostala područja Srbije, delom usled brojnih istorijskih ali i aktuelnih političkih razloga. Depopulacija i ekonomsko opadanje, nedostatak infrastukture, zajedno sa znatnim ekološkim problemima, samo su neki od uzroka ovakvog razvojnog procesa. S druge strane, ekonomski i ekološki potencijali, tradicionalno razvijena mreæa naselja, veliko bogatstvo prirodnih i kulturnih dobara, kao i ostalih specifičnih prednosti, nameću pitanje potrebe i mogućnosti transgranične saradnje između susednih regiona i opština u Jugoslaviji (Srbiji), Rumuniji i Bugarskoj, podrazumevajući njihovu uzajamnu upućenost pri rešavanju zajedničkih problema i napore da se prevaziđe trenutni zastoj na svim planovima saradnje.

Prostorno-funkcijske veze i odnosi u urbanim regijama
Wednesday, 20. November 2002.
Arhitektura i urban.

Polazeći od činjenice da je regionalizam jedan od pristupa i principa naučnog poznavanja prostorne diferencijacije i integrisanja, razvojnog usmerenja i uređivanja geografskog prostora [Radovanović, 1993-1994] i da je gradska regija sačinjena od višeslojne hijerarhije centara i prostornih jedinica različite teritorijalne i društvene veličine, odnosno sredstvo koje omogućava kompleksno istraživanje i usmeravanje naseobinskih (razvoj i razmeštaj naselja i stanovništva), ekonomskih (proizvodnja, razmene i potrošnje), socijalnih (delovanje socijalnih interakcija) i političkih (teritorijalna organizacija i uprava) procesa, postavljena je teorijsko-metodološka osnova ovog rada, sa ciljem da se ukaže na razvitak osnovnih koncepcija koje u svoj istraživački fokus stavljaju urbane regionalne strukture.

Kontinuitet za budućnost
Tuesday, 19. November 2002.
Arhitektura i urban.- konkurs za urbanističko - arhitektonsko rešenje centralnog trga u Šapcu

Početkom 2000. godine raspisan je konkurs za urbanističko- arhitektonsko rešenje centralnog trga u Šapcu. U proteklih tridesetak godina ovo je četvrti konkurs koji je, posredno ili neposredno, tretirao prostor gradskog trga, kao, potencijalno, najatraktivnije područje u centralnoj zoni grada. Prvonagrađena konkursna rešenja su, uglavnom, bila osnov za donošenje odgovarajuće planske regulative - detaljnog plana ili urbanističkog projekta, na osnovu kojih su pokretane konkretne akcije realizacije predloženih rešenja. Rušenje jednog dela postojećih objekata u zoni trga i izgradnja novih - hotel "Sloboda"i poslovni kompleks "Kifla" su izvedeni na osnovu konkursnih rešenja.

Ovo, na prvi pogled, deluje kao idealna "urbanistička priča" sa pravilnim metodološkim redosledom poteza konkurs - plan - realizacija, ali , raspisivanje poslednjeg konkursa i trenutno stanje u prostoru govore da postoje mnogi činioci koji uslovljavaju kvalitetnu realizaciju jednog prostora, i mnogi koji je osporavaju, ili onemogućavaju.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije