Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Arhitektura i urbanizam
“Duhovni modul” arhitekte Nikole Dobrovića: analiza modularne koordinacije na
Thursday, 04. May 2006.
Arhitektura i urban.

Tema ovog rada je istraživanje problema modularne koordinacije u radu Nikole Dobrovića. Predmet istraživanja su dve vile koje je Dobrović projektovao i sagradio na području Dubrovnika pred početak Drugog svetskog rata: vila Vesna iz 1939. i vila Svid iz 1940. godine.

Uticaj rudarstva na okruženje i revitalizacija degradiranog prostora
Monday, 17. April 2006.
Arhitektura i urban.

Rad obrađuje različite aspekte uticaja eksploatacije mineralnih sirovina u rudarskim basenima na okruženje, kao što su: zauzimanje poqoprivrednog (i šumskog) zemqišta, izmeštanje naseqa, vodotokova, saobraćajnica i drugih infrastrukturniih sistema, snižavanje nivoa podzemnih voda i dr. Rad ukazuje na moguću primenu novih tehnologija u eksploataciji mineralnih sirovina kao i na određene ekonomske (eksterne) efekte. Rad se posebno bavi pitanjima tehničke i biološke rekultivacije oštećenog zemqišta.

Pregled sistema strateške procene uticaja (spu) u zemljama Jugoistočne Evrope
Tuesday, 11. April 2006.
Arhitektura i urban.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SPU) predstavlja značajan instrument za ocenu podobnosti planova i programa sa aspekta uticaja na životnu sredinu. Uključivanje obaveze donošenja SPU u nacionalno zakonodavstvo istovremeno predstavlja bitan preduslov sinhronizacije sa legislativom Evropske Unije.

Pristup izradi pravila uređenja I izgradnje u prostornom planu opštine - na pr
Wednesday, 05. April 2006.
Arhitektura i urban.

Prostorni plan opštine je osnovni strateški planski dokument. Jedno od osnovnih pitanja izrade tog plana je rasutost naselja, aktivnosti i izgradnje u prostoru opštine. Prostorni plan opštine mora da odgovori na pitanja kontrole izgradnje i uređenja prostora planskim koncepcijama, rešenjima i propozicijama s pravilima za njihovo ostvarivanje. Analiziraju se osnovna pitanja izrade pravila izgradnje i uređenja prostora u delu o implementaciji prostornog plana opštine. Ukazuje se na osnovni sadržaj pravila i mogućnosti za njihovu diferencijaciju u pogledu stepena obaveznosti, detaljnosti i fleksibilnosti.

Prostorna i funkcionalna struktura grada na primerima Valjeva, Bora i Knjaževc
Sunday, 02. April 2006.
Arhitektura i urban.

Gradovi nastaju pod uticajem svog resursnog zaleđa, ali isto tako snažno utiču na menjanje svog neposrednog i šireg okruženja u zavisnosti od dinamike pomeranja granice grada. Međusobna uslovljenost prostorne i funkcionalne strukture grada je prisutna od prvih njegovih pojavnih oblika do danas. Istorijski kontekst ima važnu ulogu u razvoju gradskih naselja, kako pri formiranju prostorne strukture, tako i za razvoj funkcija i razmeštaj urbanih servisa. Prostornu strukturu grada definiše skup i uzajamno delovanje geografskih, ekonomskih, socijalnih, funkcionalnih i drugih obeležja. Funkcionalna struktura grada zavisi od njegove veličine i položaja u raspodeli funkcija na regionalnom nivou kao i od funkcionalnog kapaciteta grada.

Sistem zelenih površina u funkciji zaštite životne sredine - primer Vrnjačke B
Thursday, 30. March 2006.
Arhitektura i urban.

Rad ističe značaj vegetacije u funkciji zaštite životne sredine. Posebno je razmatran postojeći zakonski okvir u Republici Srbiji koji promoviše planiranje sistema zelenih površina. Izdvojeni primeri prikazuju sistem zelenih površina i daju pregled planskih rešenja i mera Generalnog plana Vrnjačke Banje i Plana detaljne regulacije centralne zone Vršca koja imaju za cilj zaštitu životne sredine

Obnova Vrnjačke Banje i održivi razvoj turizma
Sunday, 26. March 2006.
Arhitektura i urban.

Razvoj Vrnjačke Banje je bio dinamičan, od mondenske banje, preko banje masovnog lečilišnog i drugih vidova turizma do današnje banje - privrednog centra opštine sa vrlo raznorodnim funkcijama i interesima. Novim Generalnim planom napravljen je pokušaj da se kontroliše prostor i zadovolje mnogi raznorodni interesi. Namera je bila da se aktivira širi prostor Banje od centra do periferije i da se ona sagleda u širokom okruženju. Održivi razvoj kao sintagma je neostvariv ako se u njegovu primenu ne uključi i niz instrumenata društvene akcije, ali kroz dogovor koji traži permanentno delovanje. U ovom kontekstu Generalni plan nije kočnica već dobra osnova, sa dosta fleksibilnosti za kreativnu lokalnu upravu.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije