Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Konstrukteri
Kontrola prslina bez direktnog proračuna prema BAB 87-u i Evrokodu 2
Wednesday, 02. October 2002.
Konstrukteri

U radu je načinjen pokušaj da se formuliše kriterijum kada proračun širina prslina može da se izostavi, sličan kriteriju koji se formuliše u savremenim zajedničkim Evropskim propisima za betonske konstrukcije – Evrokodu 2. Uspostavljena je veza između napona u armaturi u stanju eksploatacije i maksimalnog prečnika armature pri kojima se detaljniji proračun stanja prslina može izostaviti. Određen je potreban procenat armiranja tako da su granične vrednosti širina prslina zadovoljene za usvojeni prečnik armature i napon u njoj u stanju eksploatacije.

PC Ušće - čišćenje i sanacija
Wednesday, 02. October 2002.
KonstrukteriKONSTRUKCIJE OŠTEĆENE U NATO BOMBARDOVANJU 1999. GODINE

Aprila i maja 1999. god. NATO je razornim projektilima i izazvanim požarom teško oštetio zgradu P.C. UŠĆE (rušenjem tavanice, rušenjem nekih zidova i stubova kao i stepeništa...). Zgrada sa oštećenom konstrukcijom stajala je do aprila 2002. god. U ovom članku dat je prikaz uklanjanja već srušene konstrukcije kao i rušenje oštećene i njena sanacija. Zbog oštećenja vitalnih elemenata noseće konstrukcije bila je dilema: rušiti celu zgradu ili sanirati konstrukciju.

Osnovni principi za projektovanje ojačanja primenom CFRP sistema
Tuesday, 01. October 2002.
Konstrukteri

U toku 2000 i 2001 god, u okviru Projekta finansiranog donacijom armije SAD, po prvi put u Makedoniji, izvršeno je projektovanje i izvođenje ojačanja primenom CFRP materijala ukupno 20 mostova na putnom pravcu između aerodroma Petrovec i granice sa Bugarskom i kod Demir Kapije. U nedostatstatku sopstvene tehničke regulative, korišćeni su nemački standardi, Uputstvo Američkog instituta za beton (ACI 440), Uputstvo za projektovanje Britanskog udruženja za beton (TR 55), kao i tehnička uputstva i originalni softver proizvođača sistema za ojačanje SIKA Švajcarska. Autori ocenjuju da su primenjeni postupci relativno novi, ne samo za građevinske konstruktere, i da zaslužuju pažnju naše stručne javnosti.

Tipovi oštećenja i procena štete objekata
Tuesday, 01. October 2002.
KonstrukteriOD RATNIH DEJSTVA NA TERITORIJI R. MAKEDONIJE

Tokom 2001 godine na delu teritorije Republike Makedonije odvijala su se vojna dejstva. Pri ovim dejstvima pored ljudskih žrtava bilo je ošteceno i veliki broj gradevinskih objekata. Po potpisanom dogovoru o prekidu vojnih aktivnosti, pristupilo se saniranju ratnih posledica. Prvi i osnovni korak bio je da se odredi stepen oštecenja gradevinskih objekata, njihova upotreblivost i odredivanje potrebnih mera i sretstava za dovodenje objekata u funkcionalno stanje. U saopštenju ce biti izloženo više detalja o predhodno spomenutim aktivnostima.

Železnički mostovi – nadputnjaci u saobraćajnoj petlji “Krnjača”
Tuesday, 01. October 2002.
Konstrukteri

U okviru saobraćajne petlje “Krnjača” izgrađena su četiri nova železnička nadputnjaka na dva paralelna koloseka pruge Beograd-Pančevo. Ovi objekti koncipirani su kao kontinuirane čelične konstrukcije. Dva kraća objekta se nalaze u horizontalnoj kružnoj krivini, dok se dva duža karakteristična po zakošenosti u odnosu na put koji premoštavaju. To je bilo bitno pri oblikovanju armirano betonskih stubova sa centralnim telom minimalnih dimenzija koji se iznad zone slobodnog profila granaju u ležišnu gredu. Stubovi su fundirani na bušenim šipovima u otežanim uslovima odvijanja saobraćaja jednim kolosekom.

Probno ispitivanje tri mosta na magistralnom putu M-2
Monday, 30. September 2002.
Konstrukteri(E-870) OJAČANIH CFRP SISTEMOM

Kao poslednja faza Projekta za ojačanje 17 mostova na Magistralnom putu M-2 (E-870) između Kumanova i Deve Baira, realizovanog u toku 2000 i 2001 god uz finasisku pomoć armije SAD, izvršeno je ispitivanje probnim opterećenjem tri reprezentativnih pločastih i grednih mostova različitih konstruktivnih sistema. Osnovni cilj ispitivanja je bio da se oceni uspešnost ojačanja realizovanog pod redovnim saobraćajem i potvrdi uvećani kapacitet nosivosti mostova. Svaki most je ispitivan u dve faze: pre početka radova i posle ojačanja, koristeći teško vozilo za prikolicom sa 10 osovina i ukupnom težinom od 102 t. Rad prikazuje specifični postupak ispitivanja i upoređenje rezultata u obe faze kao i nalaze i zaključke izvršenih ispitivanja.

Posebna poglavlja pravilnika za proračun inženjerskih objekata u seizmičkim zonama
Monday, 30. September 2002.
Konstrukteri

U referatu će biti objašnjeni osnovni principi za projektovanje i proračun inženjerskih objekata u seizmički aktivnim zonama (područjima). Detaljno će biti prezentirana Metoda spektralne analize za odredjivanje seizmičke sile (Sik), sa posebnim osvrtom na način definisanja spektralnih krivih koeficijenta dinamičnosti (i). Takodje će biti detaljno izloženi teorijski i praktični principi i pravila za odredjivanje seizmičkog brdskog pritiska kod ukopanih i podzemnih objekata (cevovodi i tuneli). Obrasci za određivanje seizmičkog brdskog pritiska izvedeni su na osnovu teorijskih i eksperimentalnih ispitivanja kod nas i u drugim seizmički aktivnim zemljama (Japan, Rusija, SAD i drugi).

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije