Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Put i saobracaj
Vremenska neravnomernost saobraćajnih tokova po smerovima
Tuesday, 29. November 2005.
Put i saobracajKAO FAKTOR UTICAJA NA DIMENZIONISANjE POPREČNIH PROFILA DEONICA AUTOPUTEVA

U radu je analiziran uticaj vremenske neravnomernosti saobraćajnih tokova po smerovima (rezultat uzročnoposledične veze između vremenske i prostorne distribucije), na vrednost merodavnog protoka za dimenzionisanje poprečnih profila autoputeva. Analizom različitih metodologija proračuna praktičnog kapaciteta, potencirano je da je pomenuta neravnomernost jedan od faktora uticaja i kod autoputeva, posebno ako se praktični kapacitet, kao direktna posledica merodavnog protoka, posmatra za oba smera ukupno.

Razvoj putne mreže SiCG u skladu sa realnim zahtevima saobraćaja
Monday, 28. November 2005.
Put i saobracaj

U radu je prikazana vizija razvoja putne mreže SiCG u skladu sa zahtevima saobraćajnih tokova (dostignutih i realno očekivanih). Izvršena je analiza sposobnosti postojeće mreže da udovolji dostignute i realno očekivane saobraćajne tokove na zahtevanom nivou usluge. Najnovije strategije razvoja putne mreže Evrope i uspostavljanje jedinstvene saobraćajne infrastrukture na čitavom Evropskom prostoru, posebno vizija uređenja IstočnoEvropskog prostora, predstavljali su osnovu i za viziju razvoja putne mreže SiCG. Dostignuti i realno očekivani saobraćajni tokovi predstavljaju osnovu za izgradnju dodatnih propusnih kapaciteta.

Bibliografija časopisa ''Institut za puteve''
Saturday, 26. November 2005.
Put i saobracaj

Bibliografija je nauka koja ima sopstvene naučne metode, bibliografske i klasifikacione, i koristi ih u cilju sistematizacije ljudskog znanja i njegovih raznorodnih produkata. Sistematizaciju građe određuju predmet i namena bibliografije. Pouzdanost bibliografije osnovni je preduslov njene vrednosti. Periodika je glavno sredstvo za saopštavanje tekućih naučnih informacija i evidentiranje napretka u nauci zato što su takve informacije znatno manjeg obima od knjiga i što časopisi brže izlaze. Činjenica da su periodične publikacije nosioci aktuelne informacije ne umanjuje njihovu vrednost kao trajnog izvora informacija. Čest je slučaj da se u jednoj periodičnoj publikaciji mo-gu naći podaci koji nigde više nisu publikovani. Periodika predstavlja nemerljivo duhovno blago, i stoga bibliografski popis tekstova jedne serijske publikacije znači doprinos nauci. U radu je prikazana metodologija rada prilikom izrade bibliografije časopisa "Institut za puteve".

Institut za puteve akreditovan kao organizacija za sertifikaciju proizvoda
Saturday, 26. November 2005.
Put i saobracaj

Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore – JUAT, posle postupka ocenjivanja, dodelilo je akreditaciju Institutu za puteve za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda. Svečano uručenje Sertifikata obavljeno je u Institutu za puteve 22.10.2003. godine. U radu se daje prikaz sistema sertifikacije proizvoda koje sprovodi Sertifikaciono telo Instituta za puteve.

Faze procesa izrade planske dokumentacije
Friday, 25. November 2005.
Put i saobracajU OKVIRU PLANERSKIH ISTRAŽIVANJA DEPONIJA ČVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA

U članku se daje pregled najvažnijih zaključaka iz magistarske teze autora: Planiranje u sistemu upravljanja čvrstim komunalnim otpadom predstavlja usaglašavanje inženjerskih principa sa potrebama, mogućnostima i ciljevima korisnika. To je ozbiljan problem zato što su u njega uključeni tehnički, prostorni, ekonomski, ekološki i politički faktori, međusobno najčešće suprotstavljeni. Osnova strategije zbrinjavanja čvrstog komunalnog otpada mora biti direktno uslovljena i povezana sa ciljevima društveno-ekonomskog razvoja grada i zajednice u celini. U tom smislu opšti ciljevi izgradnje sanitarnih deponija se ogledaju u činjenici da one treba da budu društveno i ekonomski efikasna rešenja zbrinjavanja čvrstog komunalnog otpada, optimalna rešenja sa stanovišta razvoja grada, prihvatljiva rešenja sa šireg socijalno-kulturnog aspekta, bezbedni objekti koji su prostorno i ekološki prihvatljivi.

Mostovska konstrukcija na denivelisanoj raskrsnici autoputa kroz Beograd
Thursday, 24. November 2005.
Put i saobracajI ULICE PROLETERSKE SOLIDARNOSTI - PETLJA "LIMES"

JKP "Beograd put" je uradio projekat saobraćajnice, petlje iznad autoputa kroz Beograd, kojom se predviđa kružni tok saobraćaja, sa širinom kolovoza od 10,00 m. Četiri silazno uzlazna kraka petlje širine kolovoza od 6,00 m služe za vezu bočnih ulica sa autoputom i kružnim tokom iznad autoputa. Glavni tehnološki projekat mostovske konstrukcije na denivelisanoj raskrsnici autoputa kroz Beograd i Ulice proleterske solidarnosti urađen je u Zavodu za projektovanje mostova i konstrukcija Instituta za puteve - Beograd. U članku se opisuje ovaj projekat kod koga je za konstrukciju mosta usvojena ramovska armirano-betonska pločasta konstrukcija sa više otvora. Najveći raspon usvojenog rešenja je iznad postojećih traka autoputa i iznosi 28,00 m. Gornja konstrukcija mosta je punog poprečnog preseka, osim kod najvećih otvora iznad autoputa kod kojih su usvojeni ošupljeni poprečni preseci.

Prva potporna konstrukcija od armiranog tla u Beogradu
Wednesday, 23. November 2005.
Put i saobracaj

Potporne konstrukcije od armiranog tla već duže vreme, više od 30 godina, grade se u razvijenijim zemljama sveta. Kod nas je sa velikim zakašnjenjem u odnosu na razvijene zemlje, prva potporna konstrukcija sagrađena 2002 godine na Mokroj Gori, na putu Užice-Vardište. Potporna konstrukcija od armiranog tla koja se tretira u ovom radu je prva koja se gradi u Beogradu. Poznato je da su potporne konstrukcije od armiranog tla veoma racionalne i estetski povoljne, pa su pre-poručljive naročito za gradske sredine. Zato je odlučeno da se šira stručna javnost upozna sa tehnikom i tehnologijom izgradnje ove konstrukcije. Iskustva sa rada na projektovanju i građenju prve potporne konstrukcije u Beogradu opisana su u ovom članku.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije