Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Put i saobracaj
Značaj reoloških osobina bitumenskog maltera
Friday, 15. November 2002.
Put i saobracajKOD PROJEKTOVANJA ASFALTNIH MEŠAVINA OPTIMALNOG SASTAVA

U članku je dat pregled uticaja punila na reološke osobine mešavine bitumena i punila, odnosno bitumenskog maltera. Prikazana su strana i naša istraživanja uticaja punila na promenu modula ukočenosti i viskoznosti bitumena.

Kod projektovanja asfaltnih mešavina optimalnog sastava prema programu PRADO potrebno je da asfaltna mešavina sadrži određenu količinu bitumenskog maltera unapred utvrđenih reoloških osobina. Dati su primeri i ispitivanja vezana za projektovanje asfaltnih mešavina prema jugoslovenskim propisima koji ne zahtevaju unapred propisani odnos punila i bitumena. Dat je predlog kako da se prevaziđe ovaj nedostatak i kako se na osnovu ispitivanja po Maršalu mogu dobiti asfaltne mešavine koje se približavaju optimalnom sastavu prema programu PRADO.

Kombinovane mašine za površinsku obradu puteva
Thursday, 14. November 2002.
Put i saobracaj

Firme Lothar Schifer i Karl Schifer GmbH su udruženje firmi sa preko 35 godina iskustva u izgradnji specijalnih mašina, odnosno sa tradicijom dužom od 100 godina. Od 1982. godine, kada su razvijene prve kombinovane mašine velikog učinka za automatsko nanošenje obrađivača površine, Schifer reparaturni vozovi i OP-mašine za površinsko obrađivanje predstavljaju vrh tehničkog razvoja. Aktuelna težišta razvoja su mašine za kompletnu površinsku obradu sa mogućnošću kontinuiranog prilagođavanja radne širine. Veliki broj važnih parametara, kompjuterski memorisan i očitan, može jednostavno pružiti informacije o stanju puteva i ulica, vrsti i količini vezivnog sredstva, temperaturi i ostalim osobinama, relevantnim za kvalitet.

Vladimir Buđevac, dipl. inž. građ. (1929-2002)
Wednesday, 13. November 2002.
Put i saobracaj

Iznenada i zauvek nas je napustio naš Vladimir Buđevac, jedan od najuspešnijih i najistaknutijih stručnjaka i rukovodilaca u Kompaniji "Ratko Mitrović".

Iskustva sa penastim bitumenom kod uređivanja puteva u Brazilu
Wednesday, 13. November 2002.
Put i saobracaj - Mogućnosti upotrebe kod puteva sa visokom frekvencijom saobraćaja

Opsežno uređivanje bitumenskih kolovoza upotrebom tehnike penastog bitumena primenjuje se u Brazilu u protekle tri godine. Ističu se tri najznačajnija pitanja koja se odnose na uspeh ovakvog rešenja za uređivanje puteva:
1. Homogenizacija granulometrijskog sastava materijala drobljenog iz postojećeg kolovoza (RAP);
2. Stabilizacija ovog materijala uz pomoć Portland cementa i penastog bitumena uz određeni stepen vlage;
3. Projektovanje različitih postupaka kojima se sloj recikliranog materijala stavlja u najpovoljniju ulogu u slojevitom sistemu.
Uspešnost ovakvog postupka reciklaže može se izvesti postupkom opsežnog posmatranja i praćenja recikliranih materijala kroz laboratorijsko testiranje i tehnološku kontrolu karakteristika recikliranih materijala, kao što je pomenuto u gore navedenim tačkama 1, 2 i 3. Prikupljeni podaci o brojnim pojedinačnim poslovima u kojima je Copavel učestvovao kao konsultant za kontrolu kvaliteta i nadzor, dati su na analizu, a rezultati se koriste za ocenjivanje uspešnosti ponovne upotrebe recikliranih kolovoza po relativno povoljnim cenama u odnosu na postojeće mogućnosti. Penasti bitumen i dodatak Portland cementa za uređivanje kolovoza koristi se u svetu najčešće kod puteva sa niskom frekvencijom saobraćaja, dok se naprotiv u Brazilu, u nekoliko poslednjih godina ova tehnika uspešno primenjuje kod puteva sa visokom frekvencijom. Dokazi ovog fenomena se analiziraju.

 
Tretman osnovnih parametara saobraćajnog toka
Tuesday, 12. November 2002.
Put i saobracajPRI ZASIĆENOM TOKU U ANALIZI PRAKTIČNOG KAPACITETA I NIVOA USLUGE

Rad se bavi modelima međuzavisnosti osnovnih parametara saobraćajnog toka u svim domenima gustine toka sa posebnim naglasom na zasićeni tok. Sa teorijskog aspekta se analizira pitanje u kojim uslovima osnovni parametri pri zasićenom toku imaju karakter konstanti, a u kojim karakter promenljivih. Sa praktičnog aspekta se analizira kojem osnovnom parametru pri zasićenom toku u praktično idealnim uslovima ili baznim uslovima treba dodeliti ulogu uslovne konstante.

Informacija o zakonskim propisima u vezi privatizacije kapitala
Thursday, 18. July 2002.
Put i saobracaj

U radu se daje informacija o važećoj zakonskoj regulativi o pitanju privatizacije kapitala. Izvori prava o ovom pitanju su Zakon o privatizaciji i podzakonski akti doneti na bazi ovog Zakona.

Cilj rada je da se stručna javnost i čitaoci upoznaju sa zakonskom regulativom i rokovima koji već teku za sprovođenje ovog postupka.

Novi holandski priručnik za projektovanje lakih putnih objekata
Wednesday, 17. July 2002.
Put i saobracajod ekspandiranog polistirena (stiropora)

Korišćenjem Ekspandiranog polistirena (stiropora - EPS-a sa specifičnom težinom između 13 i 30 kg/m3) umesto uobičajenog "teškog" peska za donji noseći sloj kolovoza može se smanjiti ili čak eliminisati dodatno opterećenje na podtlo , odnosno smanjiti ili eliminisati sleganje kolovozne konstrukcije na slabo nosivom tlu. Iskustva sa stiroporom (EPS-om) u putogradnji u inostranstvu su pozitivna, ali je nedostajao jedinstveni postupak projektovanja za ovu vrstu konstrukcije. Optimizacija postojećih smernica za projektovanje putnih konstrukcija sa EPS-om i njihova optimizacija zahtevala je ispitivanje karakteristika materijala, zatim korišćenje trodimenzionalnih modela konačnih elemenata za kolovoz, kao i merenja na opitnim deonicama sa ugrađenim EPS blokovima i na putevima u eksploataciji. Obimna eksperimentalna ispitivanja materijala u laboratoriji omogućila su utvrđivanje karakteristika ekspandiranog polistirena pod reprezentativnim opterećenjima i uslovima (temperaturama i vlažnosti u donjem nosećem sloju). Trodimenzionalno modeliranje omogućilo je davanje kritičke ocene postojećih metodologija projektovanja kroz analizu kolovoza sa različitim gornjim nosećim slojevima, različitim vrstama ekspandiranog polistirena i različitim debljinama asfalta. Merenja sa lica mesta putem dilatomera ugrađenih u asfalt dala su podatke za proveru trodimenzionalnog modeliranja. Pored toga, obavljena su vrednovanja i monitoring holandskih projekata sa ekspandiranim polistirenom kako bi se sagledala problematika izvođenja građevinskih radova sa EPS blokovima. Na osnovu rezultata istraživanja došlo je do revizije i optimizacije holandskih uputstava za projektovanje. Da bi ova saznanja bila dostupna sačinjen je zvanični Holandski priručnik za lake putne konstrukcije sa ekspandiranim polistirenom (stiroporom) pod pokroviteljstvom Centra za istraživanja i standardizaciju ugovaranja u oblasti niskogradnje i saobraćajne tehnike. U ovom radu dati su, od strane autora, osnovni podaci o priručniku.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije