Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Put i saobracaj
Primena plastičnih materijala u kolovoznim konstrukcijama
Monday, 15. March 2004.
Put i saobracaj

Stalna težnja stručnih ljudi širom sveta je da, uprkos sve većim opterećenjima i agresivnijem delovanju saobraćaja, grade trajne i ekonomične puteve, posebno kolovoze, koje će u eksploataciji zadovoljiti sve veće zahteve učesnika u saobraćaju, kako sa aspekta brzina saobraćajnih tokova, tako i bezbednosti vožnje. U tom cilju koriste se razni aditivi, vlakna i drugi dodaci različitog porekla, u cilju poboljšanja fizičko-mehaničkih karakteristika slojeva asfalta kao i mreže za spečavanje-odlaganje prenosa opterećenja iz nižih slojeva kolovozne konstrukcije. U našim uslovima, početak primene raznih vidova plastičnih materijala u slojevima kolovozne konstrukcije, može se reći da je bio petnaestak godina unazad i sve se svodilo uglavnom na pokušaje-eksperimente, bez ozbiljnijeg pristupa praćenju ponašanja. Stoga je fond raspoložive dokumentacije o primeni i ponašanju plastičnih materijala u slojevima kolovozne konstrukcije uglavom oskudan. Smatrajući da je našoj, zainteresovanoj stručnoj javnosti za primenu ovakvih materijala u slojevima kolovozne konstrukcije poznata uloga i mesto ovih materijala u kolovoznoj konstrukciji, u ovom radu je dat u najkraćem obimu teoretski pristup, a detaljnije prikazani rezultati do kojih se došlo u Institutu za puteve, na osnovu sprovedenih analiza.

Primena geosintetičkih materijala pri dreniranju terena i puteva
Sunday, 14. March 2004.
Put i saobracaj

Dreniranje terena u cilju zaštite građevinskih objekata od podzemnih voda je stari tehnički problem, koji postoji nekoliko vekova, tj. od vremena od kada se rade osmišljeni grđevinski objekti. Problem zaštite građevinskih objekata od dejstva podzemnih voda je veoma značajan, jer podzemne vode mogu da nanesu velike štete građevinskim objektima u smislu njihove stabilnosti i funkcionalnosti. Do sada su se građevinski objeki štitili od podzemnih voda izradom drenaža ispunjenih prirodnim mineralnim tvorevinama kao što su pesak, šljunak, kamena drobina, lomljen kamen, itd. U novije vreme se drenažne ispune rade od sintetičkih plastičnih materijala. Ovi materijali su dosta jeftiniji od prirodnih mineralnih tvorevina, postupak izrade je jednostavniji, a efikasnost drenaže veća. U ovom radu se objašnjavaju vrste drenažnih ispuna od plastičnih materijala, kao i načini njihove izrade. Radom se želi upoznati naša stručna javnost sa modernim načinom izrade drenaža i zaštite građevinskih objekata pomoću plastičnih materijala sa namerom da se kod nas otpočne sa njihovom primenom.

Primena plastičnih materijala pri izgradnji trupa puta
Sunday, 14. March 2004.
Put i saobracaj

U radu su prikazane vrste geosintetičkih materijala koji se primenjuju pri građenju ili održavanju trupa puta. Opisuju se njihova fizička i mehanička svojstva svih vrsta geosintetičkih proizvoda koji se primenjuju pri gradnji i održavanju puteva.

Tehnologija rada pri primeni za svaku vrstu geosintetike posebno je, u radu, obrađena. Posebno se, u radu, razmatra svrsishodnost primene geosintetičkih materijala i poredi sa klasičnim načinima. Princip geostatičkog proračuna dat je u radu. Racionalnost primene geosintetičkih materijala u trupu puta posebno je analizirana i u radu prikazana.

Vrste, proizvodnja i karakteristike plastičnih materijala
Sunday, 14. March 2004.
Put i saobracajkoji se primenjuju u građevinarstvu

Svedoci smo sve veće primene plastičnih materijala u građevinarstvu, naročito u putogradnji. Zbog toga u ovom radu prikazane su vrste plastičnih materijala koje se koriste pri izgradnji i održavanju puteve i objekata na putevima. Prikazane su i sirovine, kao i načini proizvodnje polimernih materijala kao komponente za dobijanje plastičnih materijala. Takođe, dat je i pregled najvažnijih karakteristika polimernih materijala sa aspekta primene u putogradnji.

Sanacija betonskog kolovoza fiber betonom
Wednesday, 03. March 2004.
Put i saobracaj

U doba kada je vrlo aktuelno saniranje betonskih konstrukcija usled starosti ili drugih vrsta oštećenja, GP "Planum" AD je imao priliku da na dva aerodroma u Ruskoj Federaciji, u Sibiru, u periodu 1999-2002. godine primeni tehnologiju sanacije monolitnih betona - fiber betonom RM-26F, proizvedenog od strane 26 CNII MO RF (Centralni naučno istraživački institut Ministarstva odbrane Ruske Federacije).

Tunel ''Lipak'' konačno prošao ispod trokolosečne pruge
Wednesday, 03. March 2004.
Put i saobracaj

Tunel "Lipak" se nalazi na trasi autoputa M 75 na četvrtom sektoru autoputne obilaznice oko Beograda, Dobanovci - Bubanj Potok. Dužina sektora IV je 7.717 km. Sektor IV počinje od mosta
na Savi, kod Ostružnice (km 578+150), a završava se petljom "Orlovača" na ukrštanju sa Ibarskim putem (km 578+867).
Ulazni portal tunela "Lipak" je na stacionaži km 578+505 (desna tunelska cev), odnosno na stacionaži km 578+550 (leva tunelska cev). Izlazni portal je na stacionaži km 579+150 (leva tunelska cev), odnosno na stacionaži km 579+170 (desna tunelska cev).
Koncepcija tunela su dve cevi, pravougaonog poprečnog preseka, širine 600 m, desne 665 m. Dužina dela tunelskih cevi kojima se prolazi ispod pruge je 180 m (leva tunelska cev) i 225 m (desna tunelska cev). Tunelske cevi imaju zajedničko srednje vertikalno zidno platno.

 
Sanacija betonskog kolovoza fiber betonom
Wednesday, 03. March 2004.
Put i saobracaj

U doba kada je vrlo aktuelno saniranje betonskih konstrukcija usled starosti ili drugih vrsta oštećenja, GP "Planum" AD je imao priliku da na dva aerodroma u Ruskoj Federaciji, u Sibiru, u periodu 1999-2002. godine primeni tehnologiju sanacije monolitnih betona - fiber betonom RM-26F, proizvedenog od strane 26 CNII MO RF (Centralni naučno istraživački institut Ministarstva odbrane Ruske Federacije).

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije