Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Put i saobracaj
Primena polimernih materijala pri hidroizolaciji objekata na putevima
Wednesday, 24. March 2004.
Put i saobracaj

Namena hidroizolacije je sprečavanje agresivnog hemijskog i fizičkog delovanja vode na materijale ugrađene u konstrukciju, pre svega na beton. Za hidroizolaciju objekata na putevima upotrebljavaju se materijali sa bitumenskim vezivom i sintetički organski materijali. S obzirom da u Evropi najširu primenu imaju polimer-bitumenske trake, detaljnije su prikazani hidroizolacioni sistemi sa polimer bitumenskim trakama, kao i svojstva polimer bitumenskih traka. U eksperimentalnom delu rada prikazani su rezultati ispitivanja karakteristika bitumenskih traka na bazi SBS i APP-polimera, predviđene za hidroizolaciju objekata na putevima u jednoslojnim i dvoslojnim hidroizolacionim sistemima.

Primena polimera za izradu asfaltnih mešavina
Tuesday, 23. March 2004.
Put i saobracaj

U radu je dat pregled polimera - elastomera (SBS, SBR, EPDM) i plastomera (PE, PP, PS, EVA) koji se najviše koriste za modifikaciju bitumena i asfaltnih mešavina. Prikazan je način proizvodnje polimer - bitumena i polimer - asfalta kao i najvažniji faktori koji utiču na dobijanje homogenih i termostabilnih mešavina. Poseban deo obrađuje EN specifikacije sa predlogom YU standarda za polimer - bitumene. Dati su kriterijumi za primenu polimer - bitumena u zavisnosti od tipa asfaltne mešavine i vrste saobraćajnog opterećenja. Takođe, u ovom radu su prikazane karakteristike asfaltne mešavine tipa SMA kod koji se kao vezivo koristi polimer - bitumen.

Uzorkovanje i testiranje kolovoznih konstrukcija
Monday, 22. March 2004.
Put i saobracaj

Pažljivim prikupljanjem podataka o određenom parametru stanja postojeće kolovozne konstrukcije ukazuje se mogućnost formiranja preliminarnog uzorka na kome je moguće, statističkim metodama, stvarati osnovu koja bi obezbedila ekonomičnije planiranje istražnih radova u nekom budućem zadatku. Na taj način bi se mogao dati odgovor na vrlo često postavljana pitanja kao što su: koliko je opita neophodno izvršiti da greška u konkretnom ocenjivanju aritmetičke sredine ne pređe određenu vrednost za traženi nivo pouzdanosti i koja je pouzdanost da će se srednja vrednost naći u određenim granicama kada se koristi konkretan broj opita. Ovaj rad oslanja se na podatke analizirane tokom izrade projekta rehabilitacije "nove trake" kolovozne konstrukcije na autoputu E-75, deonica Požarevac-Niš. Tom prilikom vršeni su opsežni istražni radovi na utvrđivanju postojećeg stanja kolovozne konstukcije, kako nedestruktivnim tako i destruktivnim metodama. Za obavljanje ovakvih aktivnosti bilo je neophodno obimno angažovanje ljudskih resursa i finansijskih sredstava. Sa druge strane, zbog injenice da nisu postojali pouzdani podaci o parametrima stanja, u cilju pribavljanja pouzdanih informacija, ispitivanja su se izvodila na jednakim intervalima, na razmacima koji su unapred utvrđeni, a za koje se kasnije ispostavilo da daju visoku pouzdanost i nisku ekonomsku isplatljivost.

Planiranje transevropskih transportnih koridora
Sunday, 21. March 2004.
Put i saobracaj

U većini zemalja EU uočen je nedostatak interakcije i integracije između prostornog planiranja i transportnih politika, a u pojedinim zemljama i nedostatak integracije između planiranja razvoja različitih transportnih sektora. Zbog toga se sve veća pažnja posvećuje planiranju i realizaciji transevropskih transportnih mreža i koridora, radi uravnotežavanja razvoja teritorije i povećanja dostupnosti pojedinih regija tržištu EU. Pristup planiranju transporta i transportne infrastrukture po nivoima upravljanja u zemljama EU može se diferencirati na: nivo transportne mreže, nivo infrastrukturnog koridora i nivo infrastrukturnog sistema u koridoru. Odluke, principi, procene i propozicije utvrđene na ovim strateškim nivoima su obavezujući za niže nivoe planiranja infrastrukturnih sistema u koridoru. Polazeći od iskustava evropskih zemalja neophodno je naš planski sistem prilagoditi regulativi, strateškim okvirima i smernicama utvrđenim u dokumentima, direktivama i uputstvima EU.

Saobraćajna opterećenja i stanje postojećih drumskih mostova
Saturday, 20. March 2004.
Put i saobracaj

Postojeći mostovi, pretežno betonski, na magistralnim putevima izloženi su sve većim saobraćajnim opterećenjima. Ovi mostovi građeni su u različitim periodima, pa su projektovani za različita saobraćajna opterećenja. Pored početnih svojstava, koja vremenom opadaju, stanje mostova zavisi i od kvaliteta njihovog održavanja. Često se postavlja pitanje koliko su postojeći mostovi pouzdani i koliko saobraćajno opterećenje može da preuzme njihova konstrukcija. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je poznavanje stvarnog stanja konstrukcije mosta i adekvatna provera nosivosti. Za procenu nosivosti potrebna je što vernija slika o saobraćajnom opterećenju i njegovim karakteristikama.

Očekivani saobraćajni tokovi na koridoru X kroz Srbiju u narednih 10 godina
Saturday, 20. March 2004.
Put i saobracajsa naglaskom na 2004. godinu

Prognozirani su saobraćajni tokovi na koridoru X za period od 2001. do 2011. godine, sa posebnim naglaskom na očekivane međunarodne tranzitne tokove 2004. godine u vreme održavanja letnjih Olimpijskih igara u Atini.
S obzirom da je, prema podacima brojanja saobraćaja na putevima u 2001. godini, učešće međunarodnog tranzitnog saobraćaja zanemarljivo malo, to je BAZNA veličina međunarodnih tranzitnih tokova za 2001. godinu utvrđena modelom scenarija. Za ovu prognozu oslonac je nađen u Studiji TRANSJUGOSLOVENSKOG AUTOPUTA koja je na zahtev Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) iz Vašingtona urađena u bivšoj SFRJ 1987. godine.
Ukupno očekivani tokovi predstavljaju zbir posebno prognoziranih međunarodnih tranzitnih tokova i zajednički prognoziranih tokova čiji je izvor i cilj u SiCG i čiji je izvor ili cilj u SiCG.

Primena plastičnih materijala pri izradi potpornih konstrukcija
Monday, 15. March 2004.
Put i saobracaj

Primena plastičnih materijala pri izradi potpornih konstrukcija daje mogućnost njihovoj racionalizaciji i povećavanju sigurnosti. Plastični materijali koji se primenjuju kod potpornih konstrukcija su: geotekstil, geomreže i teksol. Pomoću ovih materijala dobijaju se potporne konstrukcije: armirano tlo, konstrukcije od tla i plastike sa i bez obloge i teksol.

Navedene potporne konstrukcije biće opisane u radu i istaći će se njihova svojstva. Razmatraće se racionalnost njihove primene i tehnologija izvođenja.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije