Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Put i saobracaj
Dostignuti saobraćajni tokovi na postojećem putu Beograd-Južni Jadran kao indikator
Friday, 16. September 2005.
Put i saobracaj

U radu su izloženi podaci o veličini saobraćajnih tokova dostignutih u 2004.g. na postojećim putevima u koridoru budućeg autoputa Beograd-Južni Jadran. Veličine dostignutih saobraćajnih tokova date su po dužim putnim potezima i prikazane su tabelarno i u formi saobraćajne slike.

Dosadašnje aktivnosti na uključivanju pravca Temišvar-Vršac-Beograd-Podgorica-Bar
Friday, 16. September 2005.
Put i saobracaj

U radu su izložene aktivnosti na uključivanju u Panevropske multimodalne transportne koridore pravca Temišvar-Vršac-Beograd-Podgorica-Bar, sa odvojkom Podgorica-Tirana, koje je preduzimala SRJ od 1997 do 2000.g. Takođe, izložene su i aktivnosti za uključivanje tretiranog pravca u Panevropske koridore koje su se odvijale na stručnim skupovima, kao i kroz napise u stručnim časopisima. Najzad, izložene su i značajnije karakteristike tretiranog pravca po svim vidovima saobraćaja koje su relevantne za uključivanje istog u mrežu Panevropskih multimodalnih transportnih koridora.

Prikaz urađenih projektnih rešenja autoputa na području Crne Gore
Friday, 16. September 2005.
Put i saobracaj

U radu su prikazane aktivnosti na izradi studijsko-projektne dokumentacije i početak izradnje autoputa Beograd - Južni Jadran (Bar) u Crnoj Gori kao i prikaz urađenih projektnih rešenja.

O radu Jugoslovenskog Društva Za Puteve od osnivanja do danas
Friday, 09. September 2005.
Put i saobracaj

Na osnovu pronađene originalne dokumentacije ustanovljeno je da je "Društvo za puteve Kraljevine Jugoslavije " osnovano 4.06.1938. godine na I Kongresu u Ljubljani. Osnivači su bili: Društvo za puteve Beograd, Društvo za puteve Ljubljana, Društvo za puteve Sav-ske Banovine u Zagrebu i Društvo za puteve Novi Sad sa sekcijama u Petrovgradu, a Pravila o radu Društva je overilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije 5. oktobra 1938. godine.

Društvo za puteve Jugoslavije - savez društava za puteve Jugoslavije
Wednesday, 07. September 2005.
Put i saobracaj

U članku je dat istorijat Društva za puteve Jugoslavije i Saveza društava za puteve Jugoslavije u periodu posle II svetskog rata. Navedeni su ciljevi osnivanja ovih organizacija, njihovi zadaci i delatnost.

Sedamdesetogodišnjica društva za puteve srbije
Wednesday, 07. September 2005.
Put i saobracaj

U članku je dat iscrpan istorijat Društva za puteve Srbije i izneta je celokupna po-traga za prvim osnivačima Društva. Najzad je odgovoreno na često postavljano pitanje: kada i gde su naše i Jugoslovensko Društvo za puteve osnovani i ko su bili njihovi osni-vači.

Polimerni materijali u betonu
Thursday, 25. March 2004.
Put i saobracaj

Razlikujemo četiri vrste betona koji sadrže polimere: (1) polimer beton (PB), (2) polimerima modifikovani beton (PMB), (3) polimerima mikro armirani beton (PMAB) i (4) polimerima impregnisani beton (PIB). PB se formira polimerizacijom mešavine monomera i agregata. PMB se dobija dodatkom monomera ili polimera u svežu portland cementnu betonsku mešavinu, a koji naknadno vulkanizuje i polimerizuje posle ugrađivanja betona. PMAB se dobija dodatkom polimernih vlakna (npr. polipropilenska)u svežu portland cementnu betonsku mešavinu koja se nakon mešanja ugrađuje, čime se postiže mikro armiranje betona. PIB se dobija impregnacijom očvrslog portland cementnog betona sa tečnim monomerima i naknadnom polimerizacijom tog monomera in-situ.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije