Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Put i saobracaj
Sedamdeset godina stručne putarske publicistike u Srbiji
Monday, 26. September 2005.
Put i saobracaj

U radu se opisuje putarska publicistička aktivnost od 1934. do 2004. godine. Iznose se značajni i relevantni datumi putarske publicistike i problematika koja je pratila to izdavaštvo. U članku se ističu ciljevi časo-pisa "Glasnik Jugoslovenskog društva za puteve" iz 1934. godine i prati se ostvarenje ciljeva i transformacija Časopisa tokom dugih 70 godina i posle prelomnih istorijskih događaja koji su se u međuvremenu dešavali (Svetski rat, Oslobođenje, sankcije UN, itd). Analiziraju se efekti izdavaštva za 70 godina postojanja Časopisa na porast nivoa putar-ske tehnike i tehnologije, kao i na podizanje nivoa stručnog znanja. Evolucija Časopisa u smislu sadržaja i forme takođe je obrađena u članku.

Projektovanje vangradskih puteva u Srbiji u okvirima društvenog razvoja
Saturday, 24. September 2005.
Put i saobracaj

Iscrpni pregledni rad pod gornjim naslovom izložen je u poglavljima: Svrha osnivanja Ju-goslovenskog društva za puteve 1934; Okol-nosti u drumskom prevozu koje su prethodile osnivanju Društva za puteve; Osnovna prav-na regulativa za upravljanje putnom mrežom; Pristup projektovanju kolovozne konstruk-cije; Esnafi i esnafska prava na obavljanje inženjerskih poslova; Doba planske privrede posle II svetskog rata; Evropska mreža 1980. godine i uslovi koje treba da ispunjavaju me-đunarodne saobraćajne arterije; Prioritet-ne intervencije na putnoj mreži; Uklapanje u standarde Evrope; Putna infrastruktura. Poslednja tri poglavlja sadrže zaključke iznetog rada.

Osvrt na proces uključivanja saobraćajno-eksploatacionih parametara u putno inže
Friday, 23. September 2005.
Put i saobracaj

U članku je u šest karakterističnih vremenskih etapa prikazana rastuća uloga saobraćajnih tokova i ekonomskih pokazatelja u optimiziranju projektnih rešenja i u procesu odlučivanja o građenju puteva u Srbiji u peri-odu 1945-2004.

Dok se u prvoj etapi saobraćajni tokovi na putevima nisu uopšte evidentirali, u kas-nijim etapama su na zahtev međunarodne ban-ke iz Vašingtona pri kreditiranju građenja puteva u Jugoslaviji postale obavezne studije saobraćajnih tokova, a ekonomsko vrednovanje projekata dobija status obaveznih činilaca investicionotehničke dokumentacije u projektovanju i odlučivanju o gradnji puteva. Na poslednjim etapama objavljena su međunarodno priznata Uputstva za izradu studija izvodljivosti puteva, urađena je i implementirana Studija razvoja sistema brojanja, obrade i prezentacije podataka o saobraćajnim tokovima na magistralnoj i regionalnoj putnoj mreži, definisana je Meto-dologija projektovanja puteva u kojoj su ade-kvatnu ulogu dobili saobraćajno-eksploatacioni parametri, itd.

Putevi Zlatiborskog i Moravičkog okruga
Wednesday, 21. September 2005.
Put i saobracaj

Prikazani članak je deo opsežne Studije o istorijatu i razvoju puteva u Srbiji. Ta stu-dija će u celosti biti posebno publikovana. U studiji se obrađuje evolucija puteva u Srbiji od Srednjeg veka do današnjih dana. Razmatraju se periodi izgradnje karavanskih pu-teva, zatim periodi zaprežnih puteva sa i bez kolovozne konstrukcije od makadama, pa sve do perioda izgradnje savremenih automobilskih saobraćajnica. Studija obrađuje privredne resurse Zlatiborskog kraja i opisuje stanje privrede u pojedinim vremenskim periodima. Privrednu situaciju Zlatiborskog kraja studija povezuje sa situacijom privrede u drugim delovima Srbije. Isto tako, privrednu situaciju studija korelira sa razvojem puteva. Studija sadrži znatan broj bitnih istorijskih datuma za razvoj puteva, ne samo u Zlatiborskom kraju, već i šire u celoj Srbiji. Studija je interesantna za putarske stručnjake, naročito sa aspekta sagledavanja istorijskog razvoja puteva kod nas.

Prikaz urađenih projektnih rešenja autoputa na području Srbije
Saturday, 17. September 2005.
Put i saobracaj

Istraživanja i projektovanja na autoputskom pravcu Beograd-Južni Jadran traju sa prekidima od 1979 do 1998 god.U periodu od 1979 do 1981 godine urađena je Studija i Generalni projekat. 1992.godine urađena je novelacija Studije i Generalnog projekta od Beograda do Južnog Jadrana odnosno izvršeno je objedinjavanje projektne dokumentacije na području obe Republike kao jedinstvenog autoputskog pravca. U 1998.godini urađena je Saobraćajno-ekonomska Studija i Generalni projekat na delu od Beograda do ukrštaja sa magistralnim putem M-5. Republička reviziona komisija za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije usvojila je projekat oktobra 2000.godine. U ovom referatu prikazan je metodološki pristup i način izrade Generalnog projekta po varijantama sa procenom troškova za građenje.

Dosadašnje aktivnosti na izradi studijsko, projektne i planske dokumentacije za autoput Beograd - Ju
Friday, 16. September 2005.
Put i saobracaj

Istraživanja vezana za projekat autoputa Beograd - Južni Jadran traju sa prekidima oko 25 godina. U periodu od 1979. do 1981.godine urađena je Studija i Generalni projekat. U 1992.godini izvršena je novelacija Studije čiji su osnovni ciljevi bili provera ostvarenja predviđanja datih u Studiji iz 1981.godine, kao i uključivanje u razmatranje poteza budućeg autoputa kroz Crnu Goru. U periodu od 1998. do 2000.g. urađena je Saobraćajno-ekonomska Studija, i Generalni projekat za potez od Beograda do Požege. Oktobra 2000.g. Državna reviziona komisija je usvojila Generalni projekat koridora autoputa preko Rudnika na potezu Beograd-Požega. U Crnoj Gori urađeni su Generalni projekti za poteze Boljare-Berane-Andrijevica i za potez Farmaci (ukrštaj sa putem

Podgorica-Cetinje)-Tanki Rt-Bar. Urađeni su Idejni projekti za severo-zapadnu obilaznicu Podgorice na potezu Smokovac-Farmaci, kao i za potez Tanki Rt-Đurmani.

Zaključci, stavovi i mišljenja do kojih se došlo u navedenim studijama, prikazani u ovom radu, nedvosmisleno su ukazali na potrebu etapne i fazne izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran, ali su pružili i argumentovane preporuke o neophodnosti poboljšanja postojeće putne mreže u koridoru do nastajanja potreba za izgradnjom autoputa, odnosno ½ autoputa.

Predlog preporuka naučno – stručnog skupa – okruglog stola
Friday, 16. September 2005.
Put i saobracaj

U radu je izložen predlog preporuka naučno-stručnog skupa–OKRUGLOG STOLA, koje su nakon održane rasprave na okruglom stolu prihvaćene i potom publikovane u časopisima TEHNIKA i PUT I SAOBRAĆAJ.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije