Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Geodetska služba
Prikazi knjiga - Principi geografskih informacionih sistema
Tuesday, 26. June 2007.
Geodetska služba

PRINCIPI GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA – Prostorni informacioni sistemi i geostatistika – autori: Peter Burrough i Rachael McDonnnell

Počinje sa radom služba za katastar nepokretnosti u Surčinu
Monday, 25. June 2007.
Geodetska služba

Do kraja godine građani Surčina moći će skoro sve poslove koji su vezani za administraciju da obavljaju u svojoj opštini.

Upravljanje zemljištem i geoprostornim informacijama u Norveškoj
Monday, 18. June 2007.
Geodetska služba

Kraljevina Norveška je zemlja koja svakodnevno radi na modernizaciji stanja u oblasti katastra i registracije prava, ali se trudi da ista putem donacija preusmeri na zemlje koje poput Srbije tek ustrojavaju slične vrednosti.

Organizacija i rad holandske agencije za katasstar, registraciju zemljišta i kar
Thursday, 14. June 2007.
Geodetska služba

U radu je prikazana poseta delegacije Republičkog geodetskog zavoda Agenciji za katastar, registraciju zemljišta i kartografiju Kraljevine Holandije u okviru studijskog putovanja sa zapažanjima i iskustvima koja su stečena i sa posebnim aspektom na organizaciju, marketing, finansije i ICT, kao i na radne procese i orijentaciju prema klijentima uključujući on-line usluge.

Implementacija CORINE Land Cover projekta u Srbiji i Crnoj Gori
Monday, 11. June 2007.
Geodetska služba

Da bi Srbija i Crna Gora dostigle nivo aktivnosti vezanih za procenu resursa zemljišnog pokrivača sa ostalim evropskim zemljama, Evopska Komisija je odlučila da kroz regionalni CARDS program podrži implementaciju CORINE Land Cover (CLC) projekta u Srbiji i Crnoj Gori. Izrada baze podataka prati standardnu CLC metodologiju – kompjuterski podržanu vizuelnu interpretaciju satelitskih snimaka i definisanu nomenklaturu. Kompletirana i verifikovana, CLC baza podataka će biti prva prostorna baza podataka na državnom nivou sa tim tematskim sadržajem. U radu je opisana organizacija projekta i proces izrade baze podataka.

Aktivnosti na unapređenju procesa komasacije u Srbiji
Monday, 28. May 2007.
Geodetska služba

Usitnjenost i rasutost parcela kao i oblik parcela nepovoljan za poljoprivrednu proizvodnju predstavljaju glavnu kočnicu razvoja srpske poljoprivrede. To predstavlja veliki problem s obzirom na činjenicu da je Srbija većinski ruralna zemlja. Za razliku od drugih zemalja u tranziciji, Srbija ima veliku tradiciju u oblasti komasacije kao i odgovarajući pravni okvir.

Procesni pristup u definisanju organizacione strukture
Monday, 21. May 2007.
Geodetska služba

Primarna namena procesnog pristupa jeste struktuiranje organizacionog modela i njegovo dekomponovanje na predmet rada i poslovne procese. Procesna struktura ovakvog modela stvara dobar temelj za uvođenje sistema kvaliteta poslovanja i definiše odgovornosti i hijerarhiju.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije