Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Geodetska služba
Katastar nepokretnosti - pozitivna iskustva
Wednesday, 02. February 2005.
Geodetska služba

U radu su istaknute prednosti katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, pozitivna iskustva u opštinama u kojima je ova evidencija izrađena za područje čitave političke opštine i karakteristični podaci.

Moderne informatičke tehnologije
Sunday, 30. January 2005.
Geodetska službai sistemska rešenja za organizacije za zemljišnu administraciju

U periodu od 12.. do 20. jula 2004. godine, manja grupa zaposlenih u RGZ Srbije, koji se bave informatikom i komunikacijama, službeno je boravila u Švedskogj, u Štokholmu na šestodnevnom kursu. Program kursa je koncipiran kao podrška projektu Katastar nepokretnosti i upis prava na nepokretnostima. Posle toga kursa, u Upravi RGZ održana su još dva jednodnevna seminara iz istog programa. U radu se daje kratak pregled održanih predavanja i neka naša zapažanja iz poseta Švedskoj državnoj agenciji za premer i katastar.

Prve topografske karte razmera 1:100.000 po griniču
Sunday, 30. January 2005.
Geodetska službaza pogranične delove prema Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji po standardu iz 1951. godine

Topografska karta (TK) razmera 1:100.000 po Griniču, opisana je detaljno u Zborniku radova Vojnogeografskog instituta(VGI) 1984. godine(D. Nikolić). Prikaz topografske karte 1:100.000 po Parizu objavljen je u časopisu GEODETSKA SLUŽ BA br. 95, 3/2003. Tom ciklusu pripada i karta razmera 1:100.000 po Griniču-standard 1951. godine.

Mreža permanentnih stanica Srbije
Friday, 28. January 2005.
Geodetska služba

Republički geodetski zavod (RGZ) juna 2003. godine počeo je realizaciju projekta o uspostavljanju mreže permanentnih stanica Republike Srbije pod nazivom Aktivna Geodetska Referentna osnova Srbije(AGRMS) Na osnovu saradnje sa Evropskom Akademijom Nauka za Urbano okruženje(EANUO), Fakultetom Tehničkih Nauka u Novom Sadu(FTNNS) i Vojskom Srbije i Crne Gore(VSCG) do kraja oktobra 2004. godine biće pokriveno više od 50% teritorije Srbije, i očekuje se da će ceo sistem biti završen do polovine 2006. godine. U radu su ukratko prikazani osnovni tehnički standardi mreže, njeno trenutno stanje i buduće aktivnosti koje RGZ planira u cilju njenog uspostavljanja.

Modernizacija katastra nepokretnosti u Republici Srbiji
Friday, 28. January 2005.
Geodetska služba

U radu su date osnovne karakteristike katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i pravima na njima s kraćim osvrtom na zastupljenost i način vođenja katastra zemljišta i zemljišne knjige. Istaknute su i prednosti koje pruža katastar nepokretnosti s obzirom na sveobuhvatnost podataka o nepokretnostima i pravima na njima. Navedeni su strateški planovi uspostavljanja nove evidencije o nepokretnostima, kao i preduslovi za modernizaciju sistema vođenja ove evidencije potpunom automatizacijom u cilju formiranja jedinstvenog informacioni sistem katastra nepokretnosti.

Faktori za uspešno uvođenje katastra 2014
Monday, 30. August 2004.
Geodetska služba

U prezentaciji će biti prikazana vizija Katastra 2014, sa aspektima koje treba uzeti u obzir da bi se uspešno primenili moderni sistemi katastra. Prezentacija daje pregled stavova i principa modernih katastarskih sistema koji odgovaraju više potrebama današnjeg društva, a podržavaju održivi razvoj. Posledice vizije i pokrenute aktivnosti nakon objavljivanja publikacije, 1988 na FIG kongresu u Brajtonu, biće tema diskusije. Na osnovu stečenog iskustva, objašnjenja su važna pitanja kada je u pitanju modernizacija sistema katastra, i u pogledu Katastra 2014, objašnjeni su i prikazani metodi praćenja uspeha. Prikazani su primeri realne implementacije u radu Katastra 2014, i primene novih propisa u okviru međunarodnih projekata. U zaključku su izneta izvesna mišljenja kako bi situacija izgledala kada postojeći sistem katastra ne bi bio modernizovan.

Uspostavljanje i održavanje registara nepokretnosti u Sloveniji
Monday, 30. August 2004.
Geodetska služba

Republičkoj upravi za premer i kartografiju Slovenije u zadnjoj deceniji pošlo je za rukom da u saradnji sa ekspertima slovenačkih privatnih kompanija znatno ponovo unapredi i uradi na isti način posebne delove KATASTRA ZEMLJIŠTA, i da digitalizuje njegov tekstualan i grafički sadržaj. Razvijena su rešenja Informacione tehnologije (IT) za vođenje administracije i ažuriranje podataka katastra zemljišta i za ažuriranje podataka administrativnim i tehničkim postupcima. Značajan cilj čitavog procesa informisanja je stvaranje Centralne baze podataka katastra zemljišta. Stvaranje KATASTRA ZGRADA se odvija uporedo sa razvojem pomenute Centralne baze podataka. Sadržaj KATASTRA ZGRADA detaljno je definisan i ozakonjen svim potrebnim zakonodavstvom, Isto tako, razvijena su IT rešenja koja su upotrebljena za vođenje administracije i ažuriranje katastra zgrada. Sve zgrade u Sloveniji su identifikovane, i njihove osnove su snimljene u toku zadnjih tri godine. Glavni cilj ovogodišnjih aktivnosti je da se prikupe tekstualni podaci o zgradama. Glavni zadatak koji treba da ostvarimo u narednim godinama je modernizacija informacionog sistema o nepokretnostima. Radiće se na daljem razvoju i uniformisanju postojećih informacionih rešenja u oblasti registara nepokretnosti.

Početak Sledeća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije