Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Naše građevinarstvo
Numerička analiza mehanizma loma temeljnih greda
Friday, 01. November 2002.
Naše građevinarstvo

U radu je prikazana teorijska i numerička analiza temeljnih greda za stanje granične ravnoteže u cilju određivanja graničnog opterećenja i mehanizma loma temeljnih greda. Razmatrana je mogućnost loma podloge, a zatim ponašanje temeljnih greda oslonjenih na tlo pojačane nosivosti. Matematički modeli tla u ovom radu se zasnivaju na Winkler-ovom modelu, ili na aproksimaciji tla putem elastičnog homogenog izotropnog poluprostora. Model linijski temeljnih nosača zasnovan je na statičkoj metodi određivanja graničnog stanja

Beton na početku 21. veka
Thursday, 31. October 2002.
Naše građevinarstvoU radu se prikazuju novi trendovi u razvoju i primeni betona koji se karakteriše svojom funk-cionalnošću i povećanom trajnošću. To se, pre svega, odnosi na visokovredne betone koji obezbeđuju vek trajanja konstrukcije nekoliko puta duži od veka dosadašnjih betona. U tome smislu posebno se analiziraju dostignuća u teoriji i praksi, koja su ostvarena u svetu, u primeni tzv. samougrađujućeg betona - Self-Compacting Concrete (SCC). Ovaj beton ima niz prednosti u odnosu na do sada kla-sičan način spravljanja i ugrađivanja (vibriranjem) betona, jer se eliminiše ljudski faktor pri ugradnji betona i dobija se beton projektovanih svojstava. To je beton i naše bliske budućnosti pa ga treba što pre uvesti i u našu inženjersku praksu. Osim toga, u radu se analiziraju tendencije u svetu u proizvodnji tzv. ekološkog (zelenog) betona, koja se zasniva na redukciji čistog cementa radi smanje-nja zagađenja životne sredine, a vezivna svojstva cementa se nadoknađuju i pojačavaju korišćenjem industrijskog štetnog otpada, kao što su leteći pepeo, zgura, silikatna prašina i dr.
Uticaj dugotrajnog opterećenja na ponašanje
Wednesday, 30. October 2002.
Naše građevinarstvoekscenrično opterećenih vitkih AB stubova

U ovom radu su prikazani rezultati eksperimentalnih istraživanja ponašanja vitkih armiranobetonskih stubova koji se nalaze u aponskom stanju ekscentričnog pritiska pri dejstu dugorajnog opterećenja.Istraživanja su izvršena u Laboratoriji Građevinskog fakulteta u Posdgorici u perodu od 1998. do 1999., godine i čine dio šireg istraživačkog projekta na vitkim armiranobetonskim stubovima. Ispitivane su dve serije stubova, vitkosti λ=60 i λ=120, na 8 modela koji su imali svoje neopterećene blizance za ispitivanje njihovog ponašanja pri dejstvu kratkotrajnog opterećenja. Nakon sprovedenog tretmana sa konstantnom podužnom silom pritiska, na nivou radnihnopterećenja, svi stubovi su opterećivani u inkrementima do loma. Istovremeno su u Laboratoriji Građevinskog fakulteta u Beogradu, pri konstantnim trohigrometrijskim uslovima, izvršena ispitivanja karakteristika skupljanja i tečenja betona na kontrolnim betonskim prizmama. Na osnovu dobijenih rezultata ože se, sa sigurnošću, konstatovati pad granične nosivosti na dugotrajno opterećenim stuovima, koji su posledica prirasta uticaja II reda usled deformacija tečenja u betonu.

Matrica torzione krutosti tankozidnog štapa zatvorenog poprečnog preseka
Tuesday, 29. October 2002.
Naše građevinarstvoU ovom radu je prikazana matrična formulacija problema tankozidnih nosača atvorenog poprečnog preseka koja je pogodna za primenu na kompjuterima. Koristeći princip virtualn ih pomeranja izvedena je tačna matrica torzione krutosti tankozidnog štapa proizvoljnog, zatvorenog, poprečnog preseka. Teorija od koje se polazi zasnovana je na dobro poznatim pretpostavkama Benscoter-a.
Izgradnja saobraćajnica
Monday, 28. October 2002.
Naše građevinarstvo

U prvom odeljku dat je kraći osvrt na istorijat izgradnje pruga, kao i na postojeće stanje železničke mreže pruga Srbije. Ukazano je na potrebu da se razvoj železničke infrastrukture u Srbiji odvija u duhu opšteg kretanja razvoja železnica Evrope. U drugom odeljku prikazan je istorijat razvoja puteva, kao i veličina i stanje putne mreže. Iznet je predlog mera za očuvanje i unapređenje mreže magistralnih i ostalih puteva u narednom periodu.

Realizacija investicionih projekata
Monday, 28. October 2002.
Naše građevinarstvofinansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija i problematika koja prati tu realizaciju

U radu se prikazuju međunarodne finansijske institucije, posebno Svetske banke, kao i neophodne procedure koje prate njihov rad. Naglašen je značaj koji ove institucije imaju u razvoju nerazvijenih zemalja i prikazana aktuelna konkretna problematika u vezi sa zajmovima, kreditima i direktnim ulaganjima. Ukazano je na posledice neadekvatnog vođenja procedure dodele i korišćenja zajma, kao i na neophodne akcije i mere za njihovo prevazilaženje.

Projekat pojačanja mostova na nacionalnom putu M-2 (E-870)
Monday, 28. October 2002.
Naše građevinarstvoizmeđu Kumanova i Deve Bair

U radu seprikazuju metodi postizanja veće otpornosti, kao i projekat pojačanja 17 mostova na nacionalnom autoputu M-2 (E-870) Kumanovo Deve Bair. Pojačanje struktura mosta finansirano je iz donacije američke vojske (KFOR), a realizovano je primenom SIKA Carbodur potpornog sistema. Tehničko rešenje je bazirano na aplikaciji karbonskih lamela i karbonskih omotača i prvi put je korišćeno za celu deonicu autputa, i to ne samo u Republici Makedoniji. Strukturnu analizu i projekte postizanja veće otpornosti uradila je zajednička Radna grupa “TMCA/Mostovi” sa Građevinskog fakulteta u Skopju.

Početak Sledeća 1 2 3 Prethodna Kraj
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije