Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Industrija Štampaj E-mail

Kvalitet potvrđen tridesetogodišnjim iskustvom

Saturday, 27. June 2009.
IndustrijaHIP-Petrohemija je vodeći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Jugoistočnoj Evropi sa tridesetogodišnjom tradicijom poslovanja. Na ukupno 243 hektara u Pančevu, Elemiru i Crepaji raspoređeno je sedam proizvodnih jedinica (fabrika), koje imaju na raspolaganju sopstvena energetska i elektroprenosna postrojenja, fabriku za obradu otpadnih voda, laboratorije i druge potrebne službe.

U HIP-Petrohemiji se još od 1998. godine poklanja velika pažnja kvalitetu i zaštiti životne sredine u skladu sa postulatima integrisanog modela sistema upravljanja kvalitetom i zaštite životne sredine, prema standardima ISO 9001 i ISO 14001. Više od 98% pro iz voda ove kompanije spadaju u prvu klasu, pri čemu se ispituju u fabričkoj laboratoriji Petrohemije akreditovanoj u skladu sa ISO/IEC 17025. Takođe, proizvedeni polimeri imaju atest o zdravstvenoj ispravnosti izdat od strane Instituta za zaštitu zdravlja Srbije.


HIP-Petrohemija je jedini proizvođač polietilena i sintetičkog kaučuka u Srbiji, dok na prostoru bivše Jugoslavije postoji još samo jedan proizvođač polietilena. Kompanija se nalazi u središtu regiona sa ekspanzivnim privrednim rastom koji podstiče potrošnju polimera - onih proizvoda koji su okosnica proizvodnog programa HIP-Petrohemije, jer su razvoj infrastrukture, građevinske, prehrambene, farmaceutske, elektro i automobilske industrije nezamislivi bez upotrebe plastičnih masa i gume, koje se upotrebljavaju za izradu potrebnih delova/proizvoda i njihovo pakovanje.

Imajući to u vidu, zna čaj koji HIP-Petrohemija zauzima u regionu Jugoistočne Evrope (SEE) vidljiv je iz udela koji njeni kapaciteti imaju u odnosu na ukupne polimerne kapacitete ovog regiona: 50 % svih operativnih SEE kapaciteta za proizvodnju PEVG-a i SBR-a je u HIP-Petrohemiji, a proizvodnji PENG-a u HIP-Petrohemiji pripada jedna šestina svih operativnih PENG kapaciteta Jugoistočne Evrope.Zrenjaninski kaučuk po svetskim licencama

Fabrika za proizvodnju sintetičkog kaučuka u Elemiru kod Zrenjanina počela je sa radom krajem 1983. a u sastavu HIP-Petrohemije Pančevo je od 1991. godine. Glavni projekt fabrike izradio je Lurgi (Nemačka).

Fabrika se sastoji od tri proizvodne jedinice:

I Proizvodnja emulzionog SBR-a (stiren-butadienski kaučuk), po licenci Bunawerke Huls (Nemačka), projektovanog kapaciteta 40.000 tona godišnje. Proizvode se tri različita tipa SBR kaučuka pod trgovačkim nazivom HIPREN®, i to dva tipa serije 1500 i jedan tip serije 1700. Stiren-butadienski kaučuk nalazi široku primenu pri izradi različitih proizvoda – od automobilskih guma i transportnih industrijskih traka do sitnih tehničkih gumenih proizvoda.


II Ekstrakcija 1,3-butadiena, po licenci Nippon Zeon (Japan) projektovanog kapaciteta 45.000 tona godišnje. Koristi se u proizvodnji sintetičkih kaučuka, smola, boja, poliestara, poliuretana i dr.

III Proizvodnja metil-tercijarnog-butiletra – MTBE-a, po licenci Snam Progetti (Italija), projektovanog kapaciteta 35.000 tona godišnje. MTBE se koristi kao aditiv za motorne benzine.

(Industrija br. 19)Preporučene knjige:

Ekohidrologija (Zagađenje i zaštita voda)

Cena: 577.5 dinara
Corine kartiranje zemljišnog pokrivača u Srbiji

Cena: 1732.5 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Prethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Industrija:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije