Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Industrija Štampaj E-mail

Revolucija digitalne štampe - Digitalno raskršće

Thursday, 15. January 2009.
IndustrijaDigitalna štampa je promenila grafičku industriju i nastavlja da je menja. Kako kancelarijska, tako i štampa velikih formata, prouzrokovale su povećanje produktivnosti, prilagodljivost marketinških veština i tehnologija vezanih za komunikacije bazirane na štampi. Kao što se ranije cela industrija izmenila prelaskom sa štamparske prese na ofset tehnologiju, tako cela industrija sada, ponovnim uvođenjem digitalne pripreme i štampe, donosi nove organizacione, obrazovne i tržišne izazove, a štampari moraju da usvoje nove tehnologije, proizvode i pristup marketingu. Digitalna štampa se danas nalazi na onom mestu gde se ofset štampa nalazila 1968.
Od januara do marta 2008. profesor F. Romano, sa timom studenata sa Ročesterske škole prikupio je i obradio 619 intervjua sa vlasnicima štamparija, naručiocima i ostalim učesnicima u poslu, u pokušaju da uradi pregled digitalne štampe danas, sa projekcijom budućeg razvoja do 2020. Projekcija je urađena na bazi analize trendova i simulacijom na računarskim modelima. Dobijeni obimni izveštaj predstavlja reprezentativan presek industrije na globalnom nivou.

Ključni nalazi:

• Količina štampanog materijala smanjuje se u industrijalizovanim nacijama, ali raste u nacijama u razvoju, bazirano pre svega na ceni radne snage.
• Troškovi štampanja rastu brže od cene koja se naplaćuje za proizvode štampe i štamparske usluge.
• Konkurencija na polju štampe postaje globalna, posebno u štampanju knjiga, ambalaže i ostalih vremenski neosetljivih proizvoda.
• Broj komercijalnih štamparija opada, uglavnom kroz konsolidacije i ukrupnjavanja u sektoru.
• Nova vrsta kopirnica sa digitalnom štampom evoluira - prerastajući u mikro štamparije.
• Kupci štamparskih usluga centralizuju i konsoliduju svoje porudžbine preko interneta.
• Digitalna štampa preuzima značajan deo prihoda koji su tradicionalno pripadali ofset štampi.
• Nove usluge, osim tradicionalnih štamparskih, i povećana efikasnost pri kontroli troškova, postaju sve značajniji kod održavanja nivoa profita.
• Nedostatak iskusne radne snage evidentan je kod davalaca usluga štampanja, i to podjednako kod klasičnih štamparskih zanimanja kao i kod novih, poput programiranja baza podataka, pripreme i marketinga.
• Marketing putem poštanskih uputnica i transakcija spaja se u jedinstven, a unakrsni marketing raste. Moderan štampar se sve više oslanja na marketing u digitalnim medijima.
• Ofset štampari sa digitalnom štampom iskazuju veći profit od klasičnih.

Globalno selo


Neki štampani proizvodi, koji uključuju u svoju izradu i pojedine elektronske komponente uzrokovali su neobične globalne odnose. Zavod za štampu američke vlade ugovorio je sa dve evropske kompanije proizvodnju računarskog čipa sa antenom, ali sve se to sklapa u fabrici na Tajlandu. Prazni pasoši putuju u Evropu, gde se mikročipovi ubacuju u korice, a zatim se šalju na Tajland gde im se dodaje radio antena. Ne postoje američke kompanije koje proizvode biometrijske delove za elektronske pasoše. Tako da se oni transportuju iz SAD-a u Evropu, koja je predvodnik u radio identifikacionoj tehnologiji, a odatle u Aziju, sigurnim transportima, ponekad i u oklopnim vozilima.

U Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi papir učestvuje sa trećinom cene u troškovima štampe. U Aziji, učestvuje sa 50% što pokazuje koliki je udeo cene radne snage u proizvodnji. Azija sada ima prednost u nadnicama i nikakvu značajnu bazu izgrađenih pogona, što kompletira uvozom stare i polovne tehnologije sa zapada. Gubitak poslova štampanja pogodio je mnoge geografske sektore: Novi Zeland je izgubio posao u korist Australije, a Australija u korist Malezije. Singapur je izgubio posao u korist Kine, kao i Evropa i Severna Amerika. Prvi put u istoriji štampanja, zapadne kompanije su primorane da izjednače marketing, kako poručiocima usluga, tako i njihovim kupcima.

I ispod podizvođača podizvođač


Broj isporučenih robnih kontejnera iz Azije u Evropu porastao je 2007. za 7%. Kontejneri eliminišu krađe, gubitke, mogu se koristiti za prenos hrane koja gubi na težini drugim metodama, što čini produkciju prehrambenih proizvoda globalno dostupnom. Većina tih kontejnera sadrži proizvode proizvedene u Aziji i spakovane u kutije (štampane!) sa nalepnicama (štampanim!), sa pojedinačnim pakovanjima (štampanim!), pa čak i uputstvima za upotrebu (takođe štampanim) na lokalnom jeziku. Carinski službenici carine proizvode, ali ne i štampane stvari. Može se samo pretpostaviti količina posla koja je izgubljena za evropske i američke štamparije (i štamparije drugih zemalja) zato što se proizvodna baza iz tih zemalja i dalje seli u Aziju. Svaka nacija se trudi da ostvari balans između trgovine i podrške lokalnoj industriji koja izvozi. Danas, Kina, Indija i druge azijske zemlje predstavljaju "radne konje" svetske trgovine, zahvaljujući njihovim niskim nadnicama. Japan je bio u sličnoj poziciji posle drugog svetskog rata, ali je životni standard porastao, a paralelno i kvalitet proizvodnje. Za Japanom je došla Južna Koreja i dogodila se ista stvar.

Danas, Kina i druge nacije u Aziji, napreduju sa niskom cenom rada. Njihov standard života se, međutim, povećava, i kapital može da ode u druge regione sveta. Ironično je da, danas, Kina ugovara kao podizvođače neke kompanije iz Vijetnama zato što su njihove nadnice niže od kineskih.

„Zeleni potrošači“ čuvari standarda


"Birajući evropsku štampariju, naručioci demonstriraju da su svesni potrebe da se zaštiti okolina i mogu biti sigurni da su radni uslovi u toj štampariji fer i korektni, čime demonstriraju brigu za važne socijalne činioce našeg društva", stoji u uvodu brošure "Zašto raditi sa evropskom štamparskom industrijom ", u izdanju Intergrafa. Navodi se takođe, da evropske kompanije poštuju visoke ekološke standarde, da su to uglavnom porodične kompanije sa visokom socijalnom svešću u kojima zaštita okoline postaje ključni zaštitni faktor.

Ekološki zakoni usvojeni u zadnjih nekoliko godina, u zemljama EU, predstavljali su pretnju evropskoj industriji štampe, ali sada se pretvaraju u glavnog zaštitnika te industrije. Set zabrana o sadržaju otrovnih materija, zagađivača, materijala i pakovanja kao i o njihovoj biorazgradljivosti, koje su evropske štamparije ispoštovale, kineske nisu, što je ujedno i brana zastrašujućem rastu kineskog štamparstva potpomognutog kako domaćom proizvodnjiom, tako i izvozom usluga.
Pojavljuju se, međutim, u značajnom broju i "zeleni potrošači" koji obraćaju pažnju na to u čemu i na koji način je proizvod upakovan, i koji su spremni da plate nešto više za te uslove.

Jedan časopis u 15 štamparija

Štampar u Oklendu na Novom Zelandu, štampa nalepnice za flaširanu vodu sa ostrva Fidži. U Singapuru pola obima štampe se izvozi. U Maleziji se štampaju knjige za niže razrede američkih škola. U Evropi zapadnoevropski štampari gube posao u korist istočnoevropskih i ruskih. Kina radi većinu odeće za svet i odatle štampa pakovanja, nalepnice itd. Posao štampe je postao dvojak - lokalni i globalni. Štampa se mnoštvo stvari: informacioni dokumenti, knjige, periodika, novine, obrasci, katalozi, pošta, brošure, pakovanja, nalepnice, fascikle, kartice, razglednice, kalendari, RFID... Svaka od odvih kategorija različito je pogođena tehnološkom i vangraničnom konkurencijom.

Ako se porudžbina nalazi do 200km od korisnika ili je isporuka do 30 dana, verovatno će ostati kod kuće. Na primer, 70% reklamnog materijala štampano je do 200 km od potrošača, a čak 90% ako je rok isporuke kraći od 30 dana.
Tako, potencijal za štampu na strani najviše iskazuju knjige, pakovanja, nalepnice, tehnička dokumentacija, a najmanje novine, lokalni nedeljnici i ostala periodika, katalozi, interna komunikacija i štampa sa kraćim rokom isporuke.
Slanje i prijem pripreme i saradnja elektronskom komunikacijom uslovili su, takođe, pad lokalnog obima štampe u krugu 200 km, na uštrb jeftinijeg rada u daljem okruženju.

Najveće evropske firme tome se odupiru, kupujuči postrojenja na Dalekom Istoku, tako da za duže rokove isporuka mogu sa određenim gubicima u kvalitetu da ponude cenu štampe konkurentnu prekomorskoj. Veliki svetski magazini se više ne štampaju u jednoj štampariji. Elektronskom komunikacijom šalje se priprema na 15 štamparija širom sveta koje štampaju potreban obim koji se isti dan pojavljuje svuda na planeti. Osim toga uvođenje personalnih računara uzelo je pripremu za štampu iz ruku štamparija, a time i deo profita.

Rast kolorne štampe


Rast kolorne štampe iznosi 51% godišnje i mnogo je veći od rasta crno bele štampe, koja se povlači. Veliki deo crno bele štampe preuzele su male kopirnice i uređaji pozicionirani u samim preduzećima. Boja se polako seli sa korica u unutrašnjost i kako cene repromaterijala za digitalnu štampu budu sve manje, biće je sve više. Sve veće korišćenje grafikona, slika i ostalih kolornih elemenata, podržava taj trend.
Takođe, sve je veća personalizacija usluga, čak i kod tradicionalnih potrošača unificiranih ofset usluga, kao što su lokalne marketinške kompanije, banke, velike trgovine, pa čak i isporučioci usluga kao što je električna energija, voda i telekomunikacije. Kod svake veće personalizacije na tim poljima, raste udeo digitalnih štampara. Iako se štamparske prese se smatraju za mnogo pouzdanije od elektronskih sistema, to je, pre svega, vezano za jednostavnije otklanjanje problema u hodu, u odnosu na elektronsku opremu. Daljinska dijagnostika i uputstva operateru trebalo bi značajno da umanje tu razliku. Rast malih porodičnih digitalnih štamparija zasnovan je pre svega na bazi nadogradnje fotokopirnica, fotografskih radnji i knjigovezačkih radionica, kao proširenje njihove ponude. Neke od tih kompanija će rasti i biti uspešnije od ostalih i predstavljaće novu generaciju srednjih štamparskih preduzeća.

Planovi za budućnost


Ako poručite knjigu na internetu i odgovore vam da ćete na isporuku čekati desetak dana, najverovatnije je da će cela knjiga biti odštampana kao zbir porudžbina i poslata vama.

Digitalni kopiri koji su se pojavili 1988. evoluirali su u pravcu digitalne štamparske mašine, koja evoluira u pravcu povećanja kapaciteta i padu cene po odštampanoj kopiji.

Na osnovu svih pregledanih statistika i trendova, umesto zaključka, Profesor Romano i njegov tim dali su predloge i plan akcije za opšti pravac razvoja štampe.

Plan akcije:

1. Razumeti da je personalizovani zahtev manjeg obima profitabilniji. Ciljani marketing i promocije uzrokuju veći odgovor, veću prodaju i zadržavaju više mušterija.

2. Maksimizujte kompletnost zavisnih usluga na jednom mestu. Ne prodajte samo odštampane listove, već prodajte proizvod koji je što bliži finalnom zahtevu kupca. Štampari više nisu samo to. Oni su marketinške kuće, sa ponudom ideja, razvoja, štampe i finalne isporuke.

3. Postanite stručnjak za obradu baza podataka i informacija iz okruženja. Prava informacija je novac. Pratite privredne, političke i ostale tokove, pre nego što dizajnirate vašu ponudu. Vaše znanje lokalnih potreba vam daje prednost nad udaljenijom konkurencijom.

4. Postanite digitalni trgovac, u smislu da postanete produžetak marketinške i reklamne kampanje za vašeg klijenta. Povežite ceo proces od ideje i osmišljavanja rešenja pa sve do strategije raspodele i sličnih usluga u jedan proces. Ako nećete vi, hoće reklamne kuće. U cilju objedinjene ponude, velike marketinške agencije će nabaviti svoju opremu i biti vam konkurencija.

5. Investirajte u obuku osoblja, u znanja i veštine. Diferencijacija i širenje novih tehnika obezbeđuje prednost jedinstvenosti nad konkurencijom.

6. Razmišljajte dugoročno. Unapred kontaktirajte vaše klijente sa idejama i rešenjima koje su plod vaših analiza i iskustva, a koje bi im mogle pomoći u tržišnoj utakmici.Vodite sopstvenu statistiku uspešnosti različitih pristupa i ponudite je kao deo vašeg iskustva u okviru vašeg prizvoda.

7. Postanite super efikasni, i uvek iznova preračunavajte dobitak na svakom poslu. Na vreme uočite pad profita i preorijentišite se na poslove koji daju više.

8. Ulažite u novu opremu koja pojeftinjava ulazne troškove i smanjuje održavanje.

9. Postanite jasno vidljivi na Internetu i organizujte što je moguće više aspekata svog poslovanja preko njega.

10. Na osnovu iskustva promovišite sopstvene ideje, nudeći ono što konkurencija ne nudi. Zahtevajte od proizvođača opreme i repromaterijala pomoć u realizaciji takvih ideja i kompenzacije ukoliko se pokažu uspešne.

11. Automatizujte proces i unificirajte opremu i nabavku repromaterijala.


ANTR 1

Prevlast digitalnih medija

Najveći uzročnici za promene u vrsti i obimu štampe jesu Internet i drugi različiti digitalni mediji. To je uzrokovalo pad od oko 20% svih štampanih izdanja od 1995. do danas. Celokupan svetski obim štampe se stabilizuje kako se približavamo 2020. Većina štampanih izdanja, koja mogu biti zamenjena elektronskim, zamenjena su ili će to uskoro biti.

Međutim, drugih 20% obima štampe, posebno knjige, određena pakovanja i drugi vremenski neograničeni materijali, subjekt su globalne konkurencije. Zato su pojedine štamparije u zapadnim zemljama izgubile gotovo 40% svog obima štampe (20% od elektronske zamene i 20% od „ofšor“ štampanja). To vodi ka smanjenju broja štamparija u zapadnim zemljama i pojačava konkurentni pritisak na one koje preostanu.

Literatura
:

“Konkurentnost evropske grafičke industrije“ - izveštaj Ernesta & Jounga za Evropsku komisiju 2007.

“Zašto raditi sa Evropskom štamparskom industrijom“ - Intergraf, 2007

„Drvo, papir i štampa - Šumarstvo i srodne industrije u EU“ - Evropska komisija 2006.

Izveštaj PIRA:
- „Budućnost digitalnog marketinga do 2018“
- „Budućnost digitalne štampe za industriju ambalaže“

Autor: dipl. inž. Siniša Despot


Preporučene knjige:

Osnove programiranja u MATLAB-u

Cena: 1102.5 dinara
Crvena knjiga deo II - Smernice za pripremu posebnih uslova

Cena: 2286.14 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Sledeći članakPrethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Industrija:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije