Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Modul Štampaj E-mail

Ekonomska kriza + cena električne energije = EE!

Friday, 27. November 2009.
ModulS obzirom na činjenicu da je pitanje energetske efikasnosti uopšte, a posebno u zgradarstvu, sve više od izuzetnog značaja kako danas tako i u bliskoj budućnosti, u ovom broju Modul vam donosi tekst - raspravu saradnika dr Dragana Škobalja u kome iznosi sve relevantne podatke koji govore u prilog značaju date teme.

Iako sam sadržaj nije u direktnoj vezi sa temom energetske efikasnosti u zgradarstvu, ipak, on ističe u prvi plan sve faktore uticaja makar u posrednom smislu na kvalitetan i posve promišljen pristup ovoj problematici. Ili, jednostavnije rečeno, ovim tekstom dajemo prilog sveukupnoj raspravi zašto bas energetska efikasnost u zgradarstvu u Srbiji...

Ukupna energetska zavisnost Srbije je 43%, dok uvozna zavisnost Evropske unije iznosi 54%. Sturktura zavisnosti je takva da se na Srbiju, direktno ili indirektno prenose gotovo sve promene na svetskom naftno­gasnom tržištu. Dodatno, na energetiku neizbežno utiče i aktuelna svetska finansijska i ekonomska kriza, ali cena električne energije je kod nas pod kontrolom i daleko od tržišnih aršina.

U proteklih nekoliko godina sigurnost snabdevanja i cene postala su dva ključna problema energetike. Za sigurnost snabdevanja energijom u Srbiji vazna su četiri faktora.
1. raspoloživost domaćih energetskih resursa i kapaciteta, oni obezbeđuju gotovo potpunu nezavisnost od uvoza električne energije,
2. visok rast zavisnosti od uvoza nafte (80%),
3. visoka i sve izraženija zavisnost od uvoza prirodnog gasa (više od 90%),
4. preuzimanje energetskog pravnog okvira Evropske unije potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici i razvoj regionalnog tržišta.Inicijativa "20 ­ 20 ­ 20"
Energetika je postala ključno geopolitičko pitanje. Sigurnost snabdevanja i klimatske promene su dominantni činioci ovakvog stanja, a najbitnija činjenica je da su rezerve nafte, a naročito gasa koncentrisane u malom broju zemalja. Cene nafte, a s njom su povezane i cene prirodnog gasa, ušle su u veoma nestabilnu fazu. Ovogodišnja prognoza jedne od najrelevantnijih institucija koja se bavi globalnim energetskim analizama, američke DOE IEA, za 2030. godinu kreće se, kao nikada do sada, u velikom rasponu od 50 do 200 dolara po barelu. Ova i većina drugih institucija za 2009 i 2010. godinu predviđaju cene u rasponu od 40 do 60 dolara za barel, a očekuje se da bi cena od 70 do 80 dolara bila dugoročnije održiva i sa stanovišta potrošača i sa stanovišta proizvođača. Ceni nafte od 80 dolara za barel odgovara cena prirodnog gasa od oko 350 dolara za hiljadu kubnih metara u makroregionu kome pripada Srbija. Prvi odgovor Evropske unije na probleme sigurnosti snabdevanja i klimatskih promena je inicijativa ,,20 ­ 20 ­ 20": smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 20%, povećanje udela obnovljivih izvora energije na 20% i, što se posebno naglašava, povećanje energetske efikasnosti za 20% do 2020. godine. Dodatne mere sadrže, jačanje energetske infrastrukture i diversifikaciju izvora snabdevanja, širenje spoljnih energetskih veza, održavanje adekvatnih rezervi nafte i gasa i uspostavljanje mehanizama odgovora na krizne situacije i što efikasnije korišćenje domaćih energetskih resursa.

Treća tehnološka revolucija
U EU i SAD se širi uverenje da će jedan od elemenata trajnijeg prevazilaženja sadašnje globalne finansijske krize biti tzv. treća tehnološka revolucija, koja bi značila ubrzan razvoj energetike na novim osnovama. Taj razvoj u EU podrazumeva šest energetskih istraživačkih inicijativa: vetar, sunce, bioenergija, skladištenje ugljendioksida, pametne energetske mreže i održiva nuklearna fuzija. U EU se, takođe, očekuje usvajanje trećeg paketa za jačanje internog energetskog tržišta, koji isto tako treba da doprinese sigurnosti snabdevanja. Ovaj paket obuhvata mere za efektivnije razdvajanje mrežnih delatnosti od tržišnih, jačanje regulatornih tela i osnivanje evropske regulatorne agencije ACER, veću saradnju operatera prenosnih sistema i efikasniju zaštitu potrošača. Sadašnja prelazna faza u kojoj se razvija osam regionalnih tržišta (osmo je nas region) treba da omogući postepenu integraciju u jedinstveno evropsko tržište. Insistira se na ukidanju regulisanih cena za krajnje kupce, tako da su sada cene električne energije za veće kupce regulisane tarifnim sistemom na način kao kod nas, samo u sedam od 27 zemalja, a za domaćinstva u 14 zemalja. Slično je i za gas. U 2008. i ovoj godini nastavljene su akvizicije i integracije elektroenergetskih i gasnih kompanija. Sada četiri kompanije kontrolišu oko 50% tržišta električne energije u EU, a šire se i u regionu jugoistočne Evrope. Da li ova koncentracija doprinosi razvoju tržišta ili se formira struktura koja će ograničavati konkurenciju i potiskivati nove učesnike? U istočnoj Evropi (Rumunija, Poljska, Bugarska,...) i dalje se uspostavlja vertikalno integrisana struktura pod državnom kontrolom, slično EPS­u. Uočljive su posledice sadašnje finansijske krize: opada potrošnja električne energije i gasa, investitori su postali veoma uzdržani, kako zbog neizvesnosti tražnje za energijom, tako i zbog skupljeg kapitala, zbog visokih ,,risk premija". Padaju cene električne energije. Energetska berzanska i bilateralna tržišta su postala manje likvidna, dobrim delom i zbog povlačenja spekulativnih učesnika ­ banaka.

Sigurnost snabdevanja energijom zavisi od izgradnje TE ,,Kolubara B" i TENT B3
Dugoročna sigurnost snabdevanja električnom energijom kod nas direktno zavisi, pre svega od efikasne realizacije projekata TE ,,Kolubara B", TE ,,Nikola Tesla B3". Međutim, iskustvo iz regiona na projektima slične veličine pokazuje da faza u koju ulazimo raspisivanjem tendera može trajati veoma dugo. Mora se, stoga, u svakom pogledu obezbediti povoljan ambijent za ulazak u gradnju, a to znaci i pridržavanje trajnije razumne politike cena energije, stabilan regulatorni i opšti pravni okvir, prioritetnu koncentraciju finansijskih resursa EPS­a na obezbeđenje lignita za ove elektrane i drugo. Sadašnji nivo cena električne energije pokriva operativne troškove i ne celu amortizaciju. Profita nema. Uz zahtevanu redukciju troškova smanjenje gubitaka u mreži i povećanje naplate, EPS pri ovoj ceni nema dovoljno sredstava za razvoj i ambicije da se siri. Na rast cena električne energije u Srbiji može uticati i uvođenje podsticaja za struju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije, kao sto se događa u drugim zemljama. Ukoliko bi se izgradilo 500 MW u elektranama na vetar i ta električna energija plasirala potrošačima u Srbiji, morala bi se povećati cena električne energije za sve potrošače za vise od 6%, ne računajući ostale troškove koje sistem ima zbog isprekidanosti vetroelektrana. Približavanjem EU će se nametnuti troškovi vezani za emisiju ugljen dioksida. Zahvaljujući povoljnim prirodnim resursima, Srbija još dugo može da ima nižu cenu električne energije od velikog broja drugih zemalja.

Energetska efikasnost jeste konceptualno rešenje a ne alternativa
Očigledno je da se energija kod nas veoma neracionalno troši dobrim delom zbog niske cene, i da samim tim postoji veliki potencijal za smanjenje potrošnje, pre svega u izolaciji prostora, ali i u mnogim drugim sektorima. To je rešenje dela energetskih problema koje je najmanje osetljivo na inostrane uticaje, za isto ulaganje daje bolji i brži rezultat nego ulaganje u energetske kapacitete, a najveći deo ulaganja ostaje u zemlji. Sa problemom siromašnih potrošača se suočimo uvek kada treba povećati cene električne energije, a zahvaljujući tome i svi koji mogu i treba da plaćaju realne cene energije bivaju toga pošteđeni, što za posledicu ima postepeno uništavanje i stagnaciju energetskog sistema. Sve ovo su realne pretpostavke, šta vise argumenti u prilog razmišljanju i uvođenju kao dominantnog koncepta energetske efikasnosti. To znači da se ovakav pristup mora definisati na državnom nivou, a ne samo kao usputna pomoćna rešenja koja prate tržišna kretanja van Srbije.

Tekst: dr Dragan Škobalj
Modul br. 58
Preporučene knjige:

Dizajn sistema urbanog mobilijara i vizuelnih komunikacija

Cena: 2625 dinara
Katastar nepokretnosti i opšti upravni postupak

Cena: 1050 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Sledeći članakPrethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Modul:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije