Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Konkursi i Tenderi Štampaj E-mail

Kvalifikacija ponuđača za dodelu nabavke građevinskih radova

Tuesday, 28. September 2010.
Konkursi i TenderiJP Srbijagas Beograd (Novi Beograd), Autoput 11, objavljuje javni poziv,
Vrsta postupka: kvalifikacioni postupak
Predmet javne nabavke: Kvalifikacija ponuđača za dodelu nabavke građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventih radova , oblikovan je po partijama

Partija i Opis predmeta nabavke
1 - Pančevo - nabavka građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventnih građevinskih radova.
2 - Zrenjanin -nabavka građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventnih građevinskih radova.
3 - Kikinda nabavka građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventnih građevinskih radova.
4 - Novi Sad - nabavka građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventnih građevinskih radova.
5 - Beograd, Smederevo, Smederevska Palanka, Aranđelovac - nabavka građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventnih građevinskih radova.
6 - Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kruševac - nabavka građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventnih građevinskih radova.
7 - Kragujevac - nabavka građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventnih građevinskih radova.
8 - Čačak, Kraljevo - nabavka građevinskih radova za potrebe investicionog i tekućeg održavanja i interventnih građevinskih radova.

Ponuđači mogu podneti prijavu za učešće za jednu ili više partija, a u zavisnosti od ispunjenosti uslova i kvalifikacionih zahteva u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Pravo na učešće u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz Člana 44. Zakona o javnim nabavkama. Shodno Članu 45. Zakona o javnim nabavkama i konkursnoj dokumentaciji, ponuđači su obavezni da u prijavi dostave dokaze o ispunjavanju svih uslova.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti radnim danom od 09,00 do 14,00 časova, od dana objavljivanja ovog javnog poziva u Službenom glasniku RS, u JP «Srbijagas», OD Beograd, Autoput br. 11, zgrada komercijale kancelarija br. 33, uz prezentaciju dokaza o bespovratnoj uplati iznosa od 3.000,00 dinara na račun Naručioca broj 205-98596-53 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, svrha uplate: «konkursna dokumentacija br. R-01/2010/I/HT ». Uvid u konkursnu dokumentaciju se može izvršiti na istoj adresi i u navedeno vreme.

Prijavu dostaviti poštom ili lično najkasnije 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva do 11,00 časova, bez obzira na način dostave, na adresu: JAVNO PREDUZEĆE «SRBIJAGAS» 11070 Beograd, Autoput br. 11, kancelarija br. 33. Prijava mora biti u zapečaćenoj koverti s naznakom: "Prijava po javnom pozivu br. R-01/2010/I/HT – Partija br.__, komisijski otvoriti"

Priznavanje kvalifikacija će se obaviti u svemu prema uslovim i kriterijumima definisanim u konkursnoj dokumentaciji saglasno članu 52. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac će proveriti podatke i dokaze pravnog statusa, poslovne i finansijske kapacitete, tehničke i kadrovske kvalifikacije ponuđača za realizaciju predmetne nabavke. Navedene uslove i kriterijume Naručilac će po potrebi ažurirati.
Nepotpune prijave neće biti razmatrane, a neblagovremene biće vraćene ponuđačima neotvorene.

Otvaranje prijava će biti javno. Prispele prijave biće komisijski otvorene u prostorijama sedišta Naručioca, odmah nakon isticanja krajnjeg roka za dostavljanje prijava u 11,30 časova.

Naručilac će sastaviti Listu kvalifikovanih ponuđača – kandidata najkasnije u roku od 60 dana od dana otvaranja prijava i o tome pismeno obavestiti sve ponuđače.

Naručilac zadržava pravo da kandidata isključi sa liste kvalifikovanih ponuđača u slučaju prestanka ispunjavanja obaveznih uslova za učešće u postupku i drugih uslova navedenih u konkursnoj dokumentaciji.

Sva dodatna objašnjenja i informacije o ovom pozivu mogu se dobiti na: Tel. 064/888-3655 osoba za kontakt Dejan Bajić za tehnički deo, i tel.: 011/3539320 faks: 011/3539320 osoba za kontakt Hajdi Tešić za komercijalni deo.e-mail: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Javascript da bi ste je videli.

Ostale informacije:
Oglas je objavljen na portalu UJN , dana: 27.sep 2010 .Preporučene knjige:

Crvena knjiga, Uslovi ugovora za gra?evinske radove, izdanje iz 1999 godine, Conditions of contract for constructionCrvena knjiga, Uslovi ugovora za građevinske radove

Cena: 4437.8 dinara
Žuta knjiga, Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove, izdanje iz 1987 godine, Conditions of contract for electrical and mechanical worksŽuta knjiga, Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove

Cena: 4437.8 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Prethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Konkursi i Tenderi:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije