Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


Konkursi i Tenderi Štampaj E-mail

Završni radovi u građevinarstvu

Thursday, 23. September 2010.
Konkursi i TenderiJavno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" Beograd (Stari Grad), Ulica carice Milice 2, objavljuje javni poziv,
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti
Predmet javne nabavke: Završni radovi u građevinarstvu

Ponude mogu dostaviti sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 116/08) i druge uslove utvrđene konkursnom dokumentacijom naručioca

Kriterijum: Pod jednakim uslovima najniža ponuđena cena

Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom se dostavlja zainteresovanim ponuđačima bez posebne naknade elektronskom poštom ili samo poziv putem faksa za preuzimanje konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može dostaviti ponuđačima i elektronskim putem. Zahtev za dostavljanje konkursne dokumentacije elektronskim putem se upućuje na e-mail adresu: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Javascript da bi ste je videli. .

Ponude sa dokazima koji se traže konkursnom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani “Ponuda za izbor radova: Završni radovi u građevinarstvu – ne otvarati” i na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača u roku do 28.09.2010. godine, najkasnije do 12.00 sati, na adresu: JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ulica carice Milice br. 2, pisarnica, prizemlje. Ponude sa traženom dokumentacijom i dokazima mogu se podneti poštom preporučeno ili lično predati na pisarnici Naručioca. Ponuda mora da važi najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda. Neblagovremene ponude neće se razmatrati i vratiće se neotvorene ponuđaču.

Otvaranje ponuda obaviće se javno, u 12.30 sati, u prostorijama Naručioca u Beogradu, u Ulici carice Milice br. 2, na VI spratu kancelarija 12, istog dana kad ističe rok za podnošenje ponuda. Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača, koji je dužan da pismeno ovlašćenje preda Komisiji za javnu nabavku pre trenutka otvaranja ponuda.

Naručilac će doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku od 20 dana, od dana otvaranja ponuda

Kontakt: Milan Ilić, JP EPS, Beograd, Carice Milice 2. radnim danom od 08.00 do 16.00 časova, tel: 064/8333-118. Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Javascript da bi ste je videli.

Ostale informacije:
Oglas je objavljen na portalu UJN , dana: 22.sep 2010 .Preporučene knjige:

Crvena knjiga, Uslovi ugovora za gra?evinske radove, izdanje iz 1999 godine, Conditions of contract for constructionCrvena knjiga, Uslovi ugovora za građevinske radove

Cena: 4437.8 dinara
Žuta knjiga, Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove, izdanje iz 1987 godine, Conditions of contract for electrical and mechanical worksŽuta knjiga, Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove

Cena: 4437.8 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Sledeći članakPrethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Konkursi i Tenderi:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije