Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
YU Build obuke
Događaji
Konkursi i tenderi
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
YU Build obuke
BelRe
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji


 


AG-magazin Štampaj E-mail

Sertifikacija profesionalnih project manager-a

Friday, 08. August 2008.
AG-magazinNajznačajnija specijalizovana profesionalna organizacija u oblasti upravljanja projektima u svetu je američki Project Management Institute (PMI). PMI je osnovan 1969. godine, a prvi dokument sa opisima procedura i preporuka za vrednovanje i sertifikaciju project manager-a (specijalni izveštaj u časopisu Project Management Journal) pojavio se u avgustu 1983.
Prvi samostalni dokument PMI je usvojio i izdao u avugustu 1987. godine pod nazivom “The Project Management Body of Knowledge”, na osnovu koga je, posle dugotrajnih diskusija i izmena, nastalo prvo zaista sveobuhvatno i upotrebljivo izdanje standarda iz 1996. godine pod nazivom “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”. Od 90-ih godina prošlog veka pojavljuju se i britanski standardi sa ozbiljnijim procedurama i uputstvima vezano za upravljanje projektima, ali je njihov uticaj u praksi, za sada, značajno manji.

Standard ANSI/PMI osnov za sertifikaciju

 

Američki standard za upravljanje projektima ANSI/PMI 99-001-2004, publikovan 2004. godine, zasnovan je na izdanju organizacije PMI “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”. Ovaj naslov zadržan je i na koricama standarda, koji sadrži oko 400 strana.

Dokument je podeljen na sledeće glavne celine:

  • Okvir za upravljanja projektima (The Project Management Framework);
  • Standard za upravljanje projektom (The Standard for Project Management of a Project);
  • Oblasti u okviru upravljanja projektima (The Project Management Knowledge Areas);
  • Prilozi (Appendices), uključujući rečnik (Glossary) i indeks pojmova.

Na osnovu standarda ANSI/PMI se u svetu sprovodi kontrolisana sertifikacija zainteresovanih stručnjaka, koji posle ispunjenja određenih uslova dobijaju titulu profesionalnog project manager-a (Project Management Professional – PMP). Ova sertifikacija je do sada najambiciozniji pokušaj da se definiše, održi i unapredi profesija project manager-a. Do današnjeg dana ukupan broj sertifikovanih project manager-a u svetu, u svim oblastima uključujući i građevinarstvo, iznosi oko 110.000. Ovi project manager-i locirani su u 120 zemalja sveta.

Osnovna literatura za sertifikaciju je sam tekst ANSI/PMI standarda, kao i neophodna prateća literatura (priručnici, rešeni zadaci i preporučeni udžbenici).

U standardu se ne objašnjavaju detaljno pojedinačne metode i tehnike rada, jer se smatra da onaj ko se sprema da upravlja projektom ima dovoljno predznanja. Na primer, očekuje se da budući project manager u potpunosti poznaje i ume da koristi tehnike kao što su: Value Engineering (u oblasti definisanja obima); Monte Karlo metoda i mrežno planiranje gde su aktivnosti predstavljene čvorovima ili strelicama (u oblasti upravljanja vremenom); analiza izvršenja korišćenjem tehnike Earned Value i analiza varijansi (u oblasti upravljanja troškovima); formiranje dijagrama - Ishiqawa dijagrami, kontrolne karte, dijagrami procesa, histogrami, Pareto dijagrami, linearni grafovi sa hronološki ucrtanim rezultatima rada - run charts, dvodimenzionalni scatter dijagrami (u oblasti upravljanja kvalitetom); sistemi za rad sa bazama podataka i dokumentima (u oblasti upravljanja komunikacijama); formiranje check lista i matrica ocena verovatnoća - probability / impact risk rating matrix (u oblasti upravljanja rizikom) itd.

Da bi se započeo proces sertifikacije, potrebno je da se zadovolje određeni preduslovi u pogledu obrazovanja i iskustva. Proces predkvalifikacije kandidata sprovodi se u korespondenciji sa PMI centralom, a od 2005. godine je moguće da se taj posao, uključujući i plaćanje pratećih troškova, obavi i online na adresi www.pmi.org.

Uobičajeno se u procesu predkvalifikacije kandidata dokaže dostignuti stepen univerzitetskog obrazovanja (prezentira se diploma fakulteta), minimalan broj časova praktičnog iskustva na upravljanju projektima (trenutno se zahteva 4.500 časova dokumentovanog profesionalnog iskustva za fakultetski obrazovane kandidate), kao i minimalan broj časova profesionalne edukacije iz oblasti project management-a (trenutno se zahteva najmanje 35 časova dokumentovane profesionalne edukacije, na primer stručnih kurseva, ili odslušanih i položenih stručnih predmeta na dodiplomskoj ili poslediplomskoj nastavi, pri čemu vremenski okvir nije bitan). Moguće je da se prijave i project manager-i bez univerzitetske diplome, ali su tada ostali preduslovi mnogo oštriji (na primer, zahteva se minimalno 7.500 časova dokumentovanog profesionalnog iskustva).

Posle uspešno sprovedene predkvalifikacije kandidata, PMI dostavlja pismo sa ovlašćenjem kandidatu da može da pristupi polaganju pismenog ispita. Ispit se polaže u ovlašćenim Prometric test centrima, koji su potpuno kompjuterizovani i poštuju strogu proceduru identifikacije kandidata i polaganja ispita.

U slučaju uspešno položenog ispita, rezultat se odmah saopštava kandidatu, a posle par nedelja iz centrale PMI-a poštom stiže i pismeni sertifikat sa identifikacionim brojem, na osnovu koga bilo ko može proveriti verodostojnost sertifikata na veb-adresi: www.pmi.org

Preduslov da zasluženi sertifikat postane validan je potpisivanje izjave o prihvatanju koda o profesionalnom ponašanju (PMI Code of Professional Conduct), u kome se project manager obavezuje da će raditi isključivo po pravilima struke, bez favorizovanja pojedinih učesnika, uz poštovanje visokih (i precizno navedenih) etičkih i moralnih kriterijuma. Svako prijavljeno nepoštovanje potpisanog koda o profesionalnom ponašanju povlači za sobom istragu od strane PMI-a i ukoliko se pokaže tačnim rezultira gubljenjem sertifikacije.

Jednom dobijena sertifikacija važi 3 godine i obnavlja se. Uslov za obnavljanje sertifikacije je dokaz da se sertifikovani project manager profesionalno usavršavao u tom periodu. Dokazivanje se u praksi sprovodi sistemom bodovanja, pri čemu postoji zvanična tabela o tome kako se određene aktivnosti boduju. Na primer, za prezentaciju stručnog članka na simpozijumu autor može da uknjiži 10 bodova, dok predavač na formalnom kursu iz project management-a može da zasluži 5 bodova. Potrebno je da se u toku perioda od 3 godine sakupi najmanje 60 takvih bodova da bi se obnovila sertifikacija.

Izvor: AG magazin


Preporučene knjige:

Metalne konstrukcije Metalne konstrukcije

Cena: 4725 dinara
Dizajn sistema urbanog mobilijara i vizuelnih komunikacija

Cena: 2625 dinara

Podelite ovu stranicu sa prijateljima:
Google! Facebook! Twitter! LinkedIn!
Sledeći članakPrethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije AG-magazin:
 
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije